TVP musi opuścić MUX-1

Po przekroczeniu ustawowego progu pokrycia sygnałem MUX-3 terytorium kraju zamieszkiwanego przez 95 proc. ludności TVP powinna bezzwłocznie opuścić MUX-1 – wynika z opinii prawnej prof. dr. hab. Mariusza Muszyńskiego z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Opinia została sporządzona na wniosek PiS i zostanie zaprezentowana podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Nadzwyczajne posiedzenie komisji zostało zwołane w związku z uniemożliwianiem Tv Trwam nadawania na MUX-1.

Choć 5 lipca KRRiT ogłosiła, że konkurs na koncesję naziemną dla nadawcy społeczno-religijnego wygrała TV Trwam – do dziś katolicki nadawca nie może korzystać z koncesji.

Dzieje się tak dlatego, że TVP wciąż zajmuje miejsce na multipleksie pierwszym wbrew ustawie o wdrażaniu telewizji cyfrowej w Polsce, bowiem warunek dotyczący pokrycia kraju został spełniony z naddatkiem – TVP ma zasięg 99,5 proc.

Poseł Anna Sobecka, członek sejmowej Komisji Kultury wskazuje, że opinia prawna w tej sprawie jest jasna i jednoznaczna: TVP jest zobowiązana bezzwłocznie zaprzestać rozpowszechniania programu przy wykorzystaniu MUX-1.

– Prawo do rozpowszechniania sygnału w świetle ustawy nie obowiązuje w sposób „sztywny” do dnia 27 kwietnia 2014 r. Ta data jest terminem alternatywnym, uruchamianym dopiero w przypadku niespełnienia pierwszego terminu określonego przez wystąpienie i zdarzenia pokrycia sygnałem programów z MUX- 3 terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95 proc. ludności. Określony w ten sposób termin jest na tyle konkretny, że spełnia standardy prawne dla terminu jako instytucji prawnej w rozumieniu KPA- o tym mówi opinia prawna – informuje poseł Anna Sobecka.

Dodatkowym obciążeniem pozostaje kwestia nielegalności rozpowszechniania programu przez TVP w MUX-1 po upływie ustawowego terminu, kwestia oceny decyzji UKE, która zarezerwowała częstotliwości dla TVP do 27 kwietnia 2014 r. oraz relacja tej decyzji do zapisów ustawy i odpowiedzialności państwa z tytułu wydania decyzji sprzecznej z ustawą.

Obciążająca jest również kwestia niewypełnienia obowiązków organów państwa do wyegzekwowania opuszczenia MUX-1 przez TVP w terminie wskazanym przez ustawę, a także sprawa potencjalnego odszkodowania za straty doznane przez uprawnione podmioty, które nie mogą korzystać z częstotliwości blokowanych przez TVP.

I następnie kwestia procedury uzyskania możliwości skorzystania z częstotliwości MUX- 1 zwolnionych przez telewizję publiczną i zaprzestanie rozpowszechniania programów. Zwolnienie miejsca nie jest jednoznaczne z możliwością automatycznego wykorzystania go przez inne podmioty. W tym przypadku konieczne jest przejście ustawowych procedur. Ostatnia kwestia to finanse. Telewizja publiczna boryka się z dużymi trudnościami finansowymi, a nadawanie dwóch multipleksów znacznie pogłębia ten deficyt finansowy – podkreśla poseł Anna Sobecka.

Transmisję z posiedzenia sejmowej Komisji Kultury przeprowadzą Radio Maryja i TV Trwam. Początek dziś o godz. 15.00

RIRM

                                                                                                                                                                           

drukuj