Tuczno: studenci WSKSiM odbyli zajęcia praktyczne z zakresu ochrony środowiska

Studenci studiów podyplomowych na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wzięli udział w zajęciach praktycznych organizowanych w Tucznie. Pod nadzorem wykładowców poznawali zasady funkcjonowania poszczególnych siedlisk przyrodniczych i ich powiązań w układzie krajobrazowym.

Podyplomowe studia na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej łączą ze sobą wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad tworzenia zmieniającego się prawa środowiskowego w Polsce i wiedzę praktyczną dotyczącą rozpoznawania gatunków ptaków, gleb, siedlisk przyrodniczych oraz przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju.

– Według mnie na studiach podyplomowych powinno być jak najwięcej zajęć praktycznych. Teorie każdy może sobie doczytać, douczyć, natomiast praktyki zdobywamy tutaj pod okiem wysokiej klasy specjalistów – mówił student Marek Karczewski.

Nauka w ramach studiów podyplomowych daje możliwość kształcenia się pod opieką wykwalifikowanej kadry profesorskiej. W ramach dokształcania organizowane są zajęcia terenowe. Pobyt w Tucznie był jednym z nich.

– Przede wszystkim mamy wyśmienitych wykładowców, w tym samego ministra Jana Szyszko. Program studiów jest również dostosowany tak, że każdy znajdzie coś dla siebie – wskazuje studentka Iwona Marat.

Studia na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie trwają dwa semestry. Absolwent tych studiów staje się specjalistą ds. polityki ochrony środowiska i jest przygotowany do kreowania koncepcji zrównoważonego rozwoju. Może znaleźć zatrudnienie zarówno na szczeblu samorządowym, jak i w instytucjach centralnych.

TV Trwam News/RIRM

drukuj