TSUE: System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce niezgodny z unijnym prawem  

System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ogłoszonym wyroku TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił, że Izba Dyscyplinarna nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski, wskazał, że mamy do czynienia z bezprawnym ingerowaniem instytucji europejskich w naszą suwerenność.

– To orzeczenie, którego można było się spodziewać. TSUE już dawno przekroczył rubikon wkraczania w kompetencje państw członkowskich w zakresie systemu odpowiedzialności sędziów czy generalnie ustroju sądowego. To jest przykład neokolonialnego traktowania Polski oraz innych państw członkowskich przez organy unijne. Przypomnę, iż Rumunia także miała tego typu problem. To bardzo mocno podważa zaufanie do instytucji europejskich. TSUE długo będzie musiał odbudowywać zaufanie Polski – powiedział Marcin Romanowski.

Wczoraj Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję podjęła wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE.

Tymczasem Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

RIRM

drukuj