Prelegenci z 5-ciu kontynentów w WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, dobiegł końca 1-szy dzień, V Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i kultura: szanse i zagrożenia”. W rozpoczętym dziś dwudniowym spotkaniu, uczestniczyli wybitni prelegenci – specjaliści z 5-ciu kontynentów.

Prelegenci wskazywali dziś, w sposób szczególny na szerzący się w świecie sekularyzm i postmodernizm oraz wiążące się z tym, zagrożenia dla człowieka i całych społeczności. Eksperci przypomnieli na tym tle, rolę Kultury Chrześcijańskiej oraz potrzebę świadczenia o Chrystusie – do czego zobowiązani są wszyscy wierzący.

Popołudniowy panel wykładowy rozpoczął prof. Brendan Sweetman, z Rockhurst University w Stanach Zjednoczonych. Wskazał on na konsekwencje kulturowe, społeczne i moralne, jakie niesie ze sobą przyjęcie świeckiego modelu państwa.

– Nie ma czegoś takiego, jak neutralna płaszczyzna publiczna. Dlatego musimy bacznie przyglądać się retoryce rozdziału Kościoła od państwa. Jest to sposób trzymania religii, a więc pogląd polityczny, z którym się nie zgadzamy, daleko od debaty publicznej – powiedział prof. Brendan Sweetman.

Głos zabrał także Chuck Huber, aktor, pisarz, producent filmowy z USA. Temat jego wystąpienia to „ W obronie pomidorów. Jak niezależne filmy pomagają w dotarciu do prawdy”.

Natomiast kolejnym, ostatnim już dziś prelegentem, był ks. prof. Noel Sheth SJ z Indii, który podjął temat „Wzajemne międzykulturowe relacje pomiędzy katolikami i różnymi kulturami w Indiach”. Spotkanie uwieńczyła dyskusja panelowa.

Przypomnijmy, dzisiejsze spotkanie zainaugurowała Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Piotr Chyła, wikariusz warszawskiej prowincji Redemptorystów.

W homilii mówił on o „kulturze nieba”, której celem jest podążanie za Chrystusem. Perspektywa nieba powinna być podstawą wszelkiej działalności człowieka na ziemi – mówił o. Piotr Chyła.

– Przed wami dzisiaj bardzo ważne kwestie – Kultura i katolicy: szanse i zagrożenia. Cokolwiek będziecie mówić i nad czymkolwiek będziecie debatować niech w tym wszystkim na pierwszym miejscu będzie Osoba Jezusa Chrystusa, Człowieka i Boga, Boga i Człowieka. Bo w kulturze wymiar boski i ludzki przeplata się. Człowiek to nie tylko kwestia polityki, ekonomii, ale to coś więcej. W jego sercu zaszczepione jest sacrum, jest piękno Boga. Ku temu zmierzamy – mówił o. Piotr Chyła.

O. Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM, rozpoczynając konferencję nawiązał do wielkiej potrzeby ewangelizacji.

– Posłani jesteśmy do ewangelizacji. Jednak ewangelizacja osób, nie wyczerpuje nakazu Chrystusa, powierzonego Kościołowi. Konieczna jest ewangelizacja sumienia narodu, jego etosu , jego kultury – powiedział o. Zdzisław Klafka CSsR – rektor WSKSiM.

Jako pierwszy swój referat wygłosił J.Em. ks. kard. dr h.c. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. W referacie „Kościół Katolicki a Kultura” nadesłanym w formie audiowizualnej, ks. kard zwrócił uwagę na Chrześcijańską koncepcję kultury.

– Koncepcja ta nie narzuca, ani nie zawłaszcza pojęcia kultury. Nie dąży do homogenizacji. Wskazuje jednak człowieka – osobę jako podmiot i cel kultury, a którego negacja, negacja człowieka czy to jako podmiotu czy jako celu, jest drogą każdej kultury do antykultury – powiedział ks. kard. Zenon Grocholewski.

Następnie głos zabrał prof. Alfredo Co, z Uniwersytetu św. Tomasza na Filipinach, członek Filipińskiej Komisji Kształcenia Wyższego. Mówił on na temat „Katolicyzm w Azji: rozważania poświęcone ewangelizacji w Chinach i na Filipinach”.

Kolejny wykład „Wyzwania i możliwości oddziaływania katolików we współczesnej kulturze australijskiej”, przygotował  prof. George O`Shea, z Instytutu Małżeństwa i Rodziny Jana Pawła II w Melbourne.

Prof. Robert Dugdale, artysta operowy i menadżer kultury z Australii, swój referat poświęcił sztuce, kulturze i katolicyzmowi w swoim kraju.

Jutro natomiast, w drugi dzień Kongresu „Katolicy i kultura: szanse i zagrożenia” swoje wykłady wygłoszą prelegenci m. in. z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Wenezueli, Francji, Niemiec oraz z Polski. Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, zreferuje temat „Kultura masowa czy kultura wysoka? Ideologiczny kontekst sporu o kulturę w Polsce”.

Przypomnijmy, że 2-dniowy Kongres organizowany jest przez WSKSiM przy współpracy z Katedrą Filozofii KUL. Całość konferencji transmituje  SIM radio – internetowa rozgłośnia WSKSiM.

Patronat medialny nad Kongresem objęło Radio Maryja, Tv Trwam, Nasz Dziennik, tygodnik katolicki „Niedziela”, tygodnik rodzin katolickich „Źródło” i miesięcznik „W Naszej Rodzinie”.

 

RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl