fot. arch

Trwa Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został ogłoszony przez papieża Franciszka już w 2017 roku.

 – Ojciec Święty ogłosił go, aby działalności misyjnej, szeroko pojętej, nadać nową jakość i nowy dynamizm. Po to, aby Chrystus i Jego Ewangelia były głoszone, by były potwierdzane świadectwem w każdym miejscu, w każdym kontekście kulturowym, religijnym, społecznym – zaznaczył ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Duchowny dodał, że Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma rozbudzić świadomość misyjną w wiernych całego Kościoła i oczyścić misyjną motywację, która jest odpowiedzią na spotkanie i miłość Chrystusa.

– Tym razem chodzi bardziej o powołanie ad gentes, czyli praktycznie nie tyle o to posłanie i misję, którą realizujemy w swoim otoczeniu, w Polsce, ile bardziej o misję skierowaną ku tym, którzy jeszcze nie wierzą, pośród innych narodów – podkreślił ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Kościół stale angażuje się w misje, ale Kościół to nie tylko księża, osoby zakonne i konsekrowane. To także świeccy – wskazywał ksiądz arcybiskup.

– Aktualnie 1903 naszych rodaków pracuje w 99 krajach. To wszystko rozkłada się bardzo różnie na tych, którzy uczestniczą w tym dziele. W Ameryce Północnej pracuje 17 misjonarzy, większość w Kanadzie. Na całym świecie z Polski posługuje 300 księży diecezjalnych, 894 zakonników, 667 sióstr zakonnych i 42 misjonarzy świeckich – wyliczał ks. abp Stanisław Gądecki.

Wolontariat misyjny świeckich na nowo rozkwita w wielu krajach na świecie, również w Polsce. Misje to także wyzwanie, które wiąże się z niebezpieczeństwem takim jak choroby czy śmierć. Dlatego tak ważne jest wsparcie dla tych, którzy decydują się wyjechać na misje. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dzieła animacji i formacji misyjnej.

– Papieskie Dzieła Misyjne pełnią swą służbę na rzecz powszechności kościelnej, jako globalna sieć, która wspiera misyjne zaangażowanie Papieża poprzez modlitwę, która jest duszą misji i miłosierdzia chrześcijan całego świata. Ich ofiara pomaga Papieżowi w ewangelizacji Kościołów partykularnych – mówił ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Krzewienia Wiary

Nie brakuje także inicjatyw, które wspierają misjonarz: jak AdoMiS, czyli adopcja seminarzystów misyjnych, „Misyjny Bukiet”, „Żywy Różaniec dla Misji”, „Misyjne Apostolstwo Chorych”, „Kolędnicy misyjni” czy „Dzieci komunijne dzieciom misji”.

TV Trwam News

drukuj