fot. Monika Tomaszek

Toruńskie sanktuarium: w Niedzielę Bożego Miłosierdzia rusza Nowenna Pompejańska za kapłanów

W niedzielę 16 kwietnia w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu rozpocznie się Nowenna Pompejańska w intencji kapłanów. „Za przyczyną Matki Najświętszej będziemy dziękować Bogu za gorliwych kapłanów i prosić o nowe, liczne i święte powołania do życia kapłańskiego i zakonnego” – podkreśla o. Andrzej Laskosz CSsR, kustosz toruńskiego sanktuarium.

Modlitwa Nowenną Pompejańską w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II  rusza już po raz piętnasty. Wierni w poprzednich edycjach modlili się m.in. za rodziny i małżeństwa. Teraz wsparciem zostaną otoczeni kapłani.

Modlitwa będzie się rozpoczynać każdego dnia o godz. 10.00 w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu dwoma częściami Różańca Świętego. Trzecia część zostanie odmówiona o godz. 11.15 w górnym kościele. Do tej modlitwy możemy się włączyć poprzez transmisję na sanktuaryjnym kanale na YouTubie.

– Modlitwę tę inicjujemy jako duchową odpowiedź na zagrożenia, jakim aktualnie poddawany jest stan kapłański. Widzimy liczne ataki, pomówienia i fałszywe oskarżenia natury moralnej, widzimy brak szacunku dla posługi duchownych, zakonników i zakonnic. A przecież oni nieustannie się modlą za cały świat, za Polskę i nasz Naród (…). Przez sakramenty, jakie sprawują, otrzymujemy łaski i zbliżamy się do zbawienia. Dlatego pragniemy umacniać kapłanów, prosić o potrzebne dla nich łaski, o wytrwałość i siłę do pracy w tych niełatwych czasach. Prosić będziemy też o nowych kapłanów i nowe powołania do życia konsekrowanego, aby nigdy wśród nas nie zabrakło osób gotowych całe swoje życie poświęcić Bogu – zaznacza o. Andrzej Laskosz CSsR.

***

Nowenna Pompejańska jest wymagającą formą modlitwy. Codziennie przez 54 dni odmawiamy trzy części różańca: radosną, bolesną i chwalebną. Dowolnie można dołączyć także tajemnicę światła. Przed rozpoczęciem różańca wymieniamy tylko jedną intencję, a następnie mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”. Pierwsze 27 dni Nowenny Pompejańskiej to część błagalna, a kolejne 27 – część dziękczynna. Dlatego codziennie po różańcu odmawiamy specjalną modlitwę dziękczynną bądź błagalną. Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!”.

Modlitwa na część błagalną:

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez  upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

Modlitwa na część dziękczynną:

„Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen”.

Nasz Dziennik/radiomaryja.pl

drukuj