Kaplica Pamięci ku czci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej

Kaplica Pamięci znajdująca się w sanktuarium pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu jest unikalnym dziełem w skali międzynarodowej. Powstała z pragnienia oddania czci Polakom, którzy z narażeniem życia, własnego i rodziny, ratowali Żydów podczas II wojny światowej.

Inicjatorem pomnika czci jest o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR – Założyciel i Dyrektor Radia Maryja. Koncepcja, według której zbudowano Kaplicę Pamięci, należy do inż. Andrzeja Ryczka – architekta i autora projektu Świątyni.

Po wejściu do Kaplicy Pamięci, na wprost usytuowana jest figura Matki Bożej, a nad nią napis: „Męczennicy Polscy módlcie się za nami”. Przed postacią Maryi znajduje się ołtarz symbolizujący ofiarę życia składaną przez Polaków za ratowanych przez nich bliźnich. Z kolei po bokach Kaplicy widać kolorowe witraże ukazujące św. Jana Pawła II w różnych wydarzeniach i miejscach Kościoła.

Głównym obiektem Kaplicy są Tablice Pamięci, które stanowią oddanie hołdu cichym bohaterom ratującym Żydów i pomordowanym w czasie II wojny światowej. Na każdej z nich umieszczone jest imię i nazwisko osoby niosącej pomoc ludności Żydowskiej. Pośród Tablic Pamięci widnieje napis zaczerpnięty z Ewangelii wg. św. Jana: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

Dane wszystkich osób znajdujących się na Tablicach Pamięci gromadzono i poddawano szczegółowej weryfikacji od sierpnia 2013 roku. Świadectwa o ich losach sprawdzano w kilku źródłach, m.in. poprzez kontakt z rodziną – jeśli była taka możliwość, kwerendę zasobów Instytutu Pamięci Narodowej na ten temat, archiwa kościelne czy publikacje.

Zainteresowanie współpracą przy poszerzaniu archiwum przy Kaplicy Pamięci w Toruniu wyraziły międzynarodowe centra studiów nad holokaustem, w tym Instytut Yad Vashem z Jerozolimy i Holocaust Memorial Museum z USA. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na oficjalnej stronie kaplicy: www.kaplica-pamieci.pl.

RIRM

drukuj