TK rozpatrzy wniosek dot. karania za lekceważenie Narodu Polskiego

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dziś wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący karania za demonstracyjne okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu.

Przepis Kodeksu wykroczeń zaskarżyła jeszcze prof. Irena Lipowicz. Według niej zapis jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą wolności słowa i międzynarodowymi konwencjami.

We wniosku czytamy: „Zachowania lekceważące – w tym czynem, gestem, słowem – czyli mniej dolegliwe w skutkach niż zachowania znieważające, mieścić się powinny w tzw. dozwolonej krytyce, nawet jeśli zachowania te obrażałyby, oburzały lub budziły niepokój państwa bądź jakiejkolwiek grupy społeczeństwa”

Poseł Stanisław Piotrowicz, prokurator w stanie spoczynku, podkreśla, że wszystko musi mieć swoje granice.

– Czym innym jest wolność słowa, a czym innym zniesławianie i znieważanie tych wartości, które są dla nas najwyższe. Naród, Polska – przecież to nasza ojcowizna i nie powinny one być w imię innych wartości – takich jak wolność – poniewierane i szargane. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślałem to, że każde prawo ma swoje granice. Tę granicę ma również wolność – powiedział poseł Stanisław Piotrowicz

Sprawę zbada pięcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Stanisława Biernata. Sprawozdawcą będzie sędzia Teresa Liszcz. Pierwotnie rozprawa była wyznaczona na 16 lipca, ale odwołano ją z powodu choroby jednego z sędziów.

RIRM

drukuj