TK odroczył sprawę przyznawania koncesji przez KRRiT

Trybunał Konstytucyjny odroczył bezterminowo zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów regulujących przyznawanie przez KRRiT koncesji na nadawanie programów telewizyjnych. Zaskarżyła je Rzecznik Praw Obywatelskich, uznając, że Krajowa Rada ma zbyt dużą dowolność w tej kwestii.

Rzecznik wystąpiła do TK w lipcu 2012 r. po otrzymaniu skarg na nieprzyznanie przez KRRiT koncesji na nadawanie w systemie naziemnej telewizji cyfrowej TV Trwam.

RPO ma wątpliwości, czy proces przyznawania koncesji nie jest arbitralny. Jak dowodziła, zapisany w ustawie katalog kryteriów, które Krajowa Rada powinna brać pod uwagę w procesie koncesyjnym, ma charakter otwarty, co oznacza, że KRRiT może wydawać decyzję na podstawie innych, bliżej nieokreślonych przesłanek.

W jej ocenie, analizy wymaga też brak dookreślenia w ustawie narzędzi, jakimi Krajowa Rada może się posługiwać w ocenie zdolności finansowej wnioskodawców.

Poseł Maciej Małecki powiedział, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest niepokojąca – odwleka w czasie rozstrzygnięcie w tak ważnej sprawie jaką jest rozdział dóbr rzadkich – koncesji. Od TK chcielibyśmy oczekiwać jasnych przejrzystych stanowisk, które porządkują prawo i to co nie zostało dopięta na etapie legislacyjnym.

Dwa i pół miliona Polaków, którzy podpisali się w protestach przeciw dyskryminacji Telewizji Trwam oczekiwało jasnych, czytelnych decyzji od konkretnych organów władzy w Polsce. Również Polacy oczekiwali jasnego i czytelnego stanowiska od TK. Widzimy tutaj grę na zwłokę. Może kiedyś się ta sprawa wyjaśni. Cały problem dyskryminacji Tv Trwam zaczął się od tego, że KRRiT nie wyznaczyła czytelnych zasad rozdziału miejsc na Multipleksie. Niestety, kolejny organ w naszym państwie, który nie staje na wysokości zadania. Dziwnym trafem poszkodowani są katolicy, poszkodowana jest Fundacja Lux Veritatis, Tv Trwam – jedyna katolicka telewizja w Polsce powiedział poseł Maciej Małecki.

Do dyskryminacji Tv Trwam doszło również w drugim rozstrzygnięciu koncesyjnym.

Fundacja Lux Veritatis – nadawca TV Trwam musi zapłacić ponad 1 mln 300 tys. zł więcej za koncesję niż inni nadawcy, którzy dostali miejsce MUX-1. Gdyby KRRiT wydała TV Trwam licencję w tym samym czasie, co innym stacjom, to opłata za nią byłaby mniejsza. Krajowa Rada jednak odmówiła obniżenia opłaty; Fundacja zapowiada wniesie skargi do sądu.

Poseł Barbara Bubula, były członek KRRiT podkreśla, że rozporządzenie, na podstawie którego KRRiT naliczyła opłatę – jest sprzeczne z ustawą o cyfryzacji. Jednak za błędy urzędnika zapłacą wszyscy podatnicy.

– W związku z tym możliwe są tego rodzaju manipulacje. Mam nadzieję, że sprawa zostanie sądownie wyjaśniona i że te nadpłacone kwoty zostaną zwrócone. Rozporządzenie Krajowej Rady w tym zakresie wychodzi poza ustawowe upoważnienia. Myślę, że sprawa sądowa jest z góry wygrana – zaznacza poseł Barbara Bubula.

TV Trwam jednak nadal nie może nadawać programu poprzez naziemną platformę cyfrową. To pokłosie decyzji prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

RIRM

drukuj