Radia Maryja i TV Trwam wielkimi dobrami Kościoła

Na ogromną rolę Radia Maryja i TV Trwam w realizacji zadań nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej zwrócił uwagę ks. abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Ks. abp Zygmunt Zimowski uczestniczy w trwającym w Rzymie Synodzie Biskupów wpisującym się w rozpoczęty dziś Rok Wiary. Inauguracja Roku Wiary odbyła się dziś podczas Eucharystii, sprawowanej pod przewodnictwem Ojca Św. Benedykta XVI.

Ks. abp Zygmunt Zimowski zwrócił uwagę na możliwości, jakie dają katolickie media w krzewieniu wiary i dostarczaniu informacji z życia Kościoła.

– Jestem wdzięczny, że ludzie chorzy, cierpiący, słuchając Radia Maryja mogą wiedzieć co dzieje się w Kościele powszechnym, co dzieje się w Kościele polskim. Jestem wdzięczy również za to, że codziennie z Jasnej Góry możemy przeżywać Apel Jasnogórski. To są wielkie dobra Kościoła i jest to piękna Nowa Ewangelizacja . Życzę aby audycje w Radiu Maryja przyczyniały się do nowej ewangelizacji w naszej Ojczyźnie i na całym świecie– dodaje ks. abp Zygmunt Zimowski.

Ks. abp Zygmunt Zimowski zwrócił również uwagę na znaczenie wiary. Jak powiedział jest ona „szekspirowskim być, albo nie być chrześcijanina”. Przypomniał na czym polega Roku Wiary.

 – Wszystko co z Boga zrodzone zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat jest właśnie wiara. „A kto zwycięża świat – pisze św. Jan – jeśli nie ten kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym”. Właśnie na tym polega cel Roku Wiary. Abyśmy pojedynczo i wspólnie, jeszcze głębiej przeżywali wiarę w naszym życiu. Istotną cechą określającą każdego chrześcijanina i odróżniającą go od innych jest nasza wiara- podkreśla ks. abp Zygmunt Zimowski.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia zwrócił uwagę na potrzebę konfrontowania naszej wiary. Zauważył, że niezwykle ważna i aktualna dla nas powinna być formuła, którą wypowiada kapłan po wyznaniu wiary przez rodziców w imieniu dziecka w czasie jego chrztu Świętego.

– Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Jezusie Chrystusie Panu naszym”. Zapytajmy na początku roku wiary, czy rzeczywiście wiara jest naszą chlubą? Czy my chełpimy się tym, że jesteśmy chrześcijanami? Kto to jest chrześcijanin? To jest ten, który jest chrystusowy – mówi  ks. abp Zygmunt Zimowski.

Ks. abp Zygmunt Zimowski powiedział, że w Europie czuje się laicyzację, która rozszerza się również na cały świat – stąd  – jak powiedział – ta wielka troska Ojca Św. Benedykta XVI o nową ewangelizację.

– Trzeba nam powrotu do Boga, trzeba nam powrotu do Chrystusa. Stąd wymóg nowej ewangelizacji na różnych poziomach. W wymiarze Kościoła powszechnego, w wymiarze Kościołów lokalnych, w wymiarze parafii, w wymiarze rodziny – zauważa ks. abp Zygmunt Zimowski.

 

***

 

Mamy prawo do wolnych mediów

 

Wypowiedź ks. abp. Zygmunta Zimowskiego dla Radia Maryja

Wiemy, że wiara jest bardzo ważna w życiu człowieka. Benedykt XVI przygotował ten Rok Wiary poprzez swoje podróże. Gdy przyjechał do Polski chciał, aby tematem tej podróży były słowa bardzo ważne: Trwajcie mocni w wierze.  Podróżując papieskim szlakiem Jana Pawła II, Benedykt XVI apelował do nas, umiłowanych rodaków Jana Pawła abyśmy trwali w wierze. Na lotnisku w Warszawie, a potem w Krakowie na Błoniach powiedział: „Przyjechałem do was, aby zakosztować waszej wiary”. Gdy pojechał do swojej rodzinnej Bawarii, również hasłem jego podróży były słowa: „Kto wierzy nigdy nie jest sam”.

 


Pobierz Pobierz

 

Dokładnie rok temu, 11 października, Ojciec św. w swoim liście apostolskim ogłosił Rok Wiary. Przypominał, że w czasie homilii podczas Mszy św. na rozpoczęcie swojego pontyfikatu powiedział: „Kościół jako całość, a w nim jako pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam życie”. Chodziło tutaj o wiarę, o przekaz wiary. W tym samym dokumencie powiedział że Rok Wiary jest zachętą do autentycznego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela Świata. Jezus jest Synem Bożym. Na tym polega cel wiary, cel roku wiary. Abyśmy pojedynczo i wspólnie przeżywali wiarę w naszym życiu. Wiara jest szekspirowskim być albo nie być chrześcijanina.

Przypominają mi się słowa naszego poety Kazimierza Brodzińskiego: „Wiara dla ludzi niebo otwiera. Z wiarą spokojniej człowiek umiera. A gdy cię przyciśnie jakaś niedola, któż jak nie wiara rękę ci poda”. Tutaj zawiera się wszystko co do roku wiary, który przed nami. Tu jest również pięćdziesiąta rocznica Soboru Watykańskiego II, a następnie również dwudziesta rocznica ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest takim kompendium prawd wiary.

Wiemy, że Rok Wiary został ogłoszony już wcześniej przez papieża Pawła VI. Jest to nawiązanie do tamtego wydarzenia. Myślę, że trzeba nam ciągle konfrontować naszą wiarę. Chciałbym zwrócić uwagę, że podczas chrztu świętego rodzice wyznają wiarę w imieniu dziecka, które włącza się w Kościół, które odradza się z wody i chrztu świętego. Ta formuła, którą wypowiada kapłan po wyznaniu wiary rodziców jest bardzo ważna.

Innym dokumentem, który wskazuje nam, jak mamy przeżywać Rok Wiary jest dokument  Kongregacji Nauki Wiary. Tam rozróżniane są poziomy przeżywania roku wiary. Najpierw w całym Kościele powszechnym musimy zapoznać się z kalendarium wydarzeń, które będą w Rzymie od dzisiaj celebrowane. Dokument ten mówi, że w każdej diecezji musi być rytm Roku Wiary. Myślę, że tutaj bardzo wiele zależy od biskupów poszczególnych Kościołów, a przede wszystkim od proboszczów – czy pójdą za ciosem, za inicjatywą Benedykta XVI. Bardzo ważną rolą odgrywają sanktuaria Maryjne. Trzeba nam w tym Roku Wiary pielgrzymować. Przykładem wielkiej wiary jest Maryja. Ta, która uwierzyła w Kanie Galilejskiej gdy Chrystus dokonał pierwszego cudu. Trzeba nam jeszcze raz wierzyć w Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między ziemią, a niebem.

Rok Wiary ma przeżywać również rodzina. To rodzina jeśli będzie Bogiem silna, jeśli będzie wiarą silna, będzie przekazywać wartości chrześcijańskie. Pod tym kątem będzie również rok młodzieży, będziemy również chcieli przeżywać rok wiary w szpitalach, bo moment cierpienia zbliża ich do Jezusa. To jest jak gdyby pójście za tematem Synodu, który trwa w Rzymie. Wybraliśmy ten temat posiłkując się stwierdzeniem Jana Pawła II, który mówił, że szpital jest takim miejscem odnowienia duchowego. Chodzi o to, żeby kapelani, którzy pracują w szpitalach, świeccy, czy też parafie, zobaczyli w chorym człowieku tego, który potrzebuje naszej pomocy.

Mamy koncentrować się na nowej ewangelizacji i na wierze. Myślę, że jest to bardzo ważny Synod. Odwołam się tutaj do Synodu na temat Europy, który odbył się przed rokiem 2000 – Ecclesia in Europa-Kościół w Europie, w Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy. Myślę, że ten synod pokazuje Jezusa, jako Źródło nadziei dla świata. W czasie tego synodu, a zwłaszcza w dokumencie posynodalnym, Ojciec  Święty Jan Paweł II mówi o utracie pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego. Towarzyszy temu swego rodzaju  praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Czujemy w Europie jakąś wielką laicyzację, która rozszerza się na cały świat. Stąd ta wielka troska o Ojca św. Benedykta XVI, aby zatroszczyć się o nową ewangelizację.

Bez Telewizji Trwam i Radia Maryja nie moglibyśmy przeżywać nawet tego co za chwilę będzie działo się na Placu Św. Piotra. Jestem wdzięczny, że ludzie chorzy, cierpiący, słuchając Radia Maryja mogą wiedzieć co dzieje się w Kościele powszechnym, co dzieje się w Kościele polskim. Jestem wdzięczy również za to, że codziennie z Jasnej Góry możemy przeżywać Apel Jasnogórski. To są wielkie dobra Kościoła i jest to piękna Nowa Ewangelizacja . Życzę aby audycje w Radiu Maryja przyczyniały się do nowej ewangelizacji w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Negatywne nieraz spojrzenie na Kościół przez inne mass media niż Radio Maryja i TV Trwam wsączają jak gdyby trochę takiego jadu przeciwko Kościołowi, przeciwko Chrystusowi i myślę, że jest to bardzo bolesne dla nas, którzy w ponad 90% jesteśmy katolikami i chcielibyśmy, aby cały ton mass mediów w Polsce był bardziej pozytywny i bardziej przychylny Kościołowi. Trzeba nam dzisiaj żyć w świecie wolnych mediów i do tego mamy prawo.

Wypowiedź ks. abp. Zygmunta Zimowskiego dla Radia Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl