fot. twitter.com/MSZ_RP

Szef MSZ: W polskiej polityce zagranicznej prawa człowieka mają szczególne znaczenie

Na szczególne znaczenie praw człowieka w polskiej polityce zagranicznej, które znalazło odzwierciedlenie w priorytetach niestałego członkostwa Polski w RB ONZ – zwracał uwagę szef MSZ Jacek Czaputowicz podczas sesji otwarcia Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego OBWE w Warszawie.

W poniedziałek W Warszawie odbyło się Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE, w którym udział wziął minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Obecność ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) w Warszawie jest symbolicznym uznaniem roli naszego kraju w zakresie przywracania wolności, poszanowania praw człowieka i porządku demokratycznego w Europie” – podkreślił Jacek Czaputowicz cytowany w komunikacie MSZ.

Minister nawiązał w ten sposób do znaczenia rocznicy wolnych wyborów z 1989 r. i przypomniał o roli Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (dawnego Biura Wolnych Wyborów), którego siedziba znajduje się w Warszawie.

Jacek Czaputowicz w swym wystąpieniu – jak zaznacza resort spraw zagranicznych – zwracał uwagę na szczególne znaczenie praw człowieka w polskiej polityce zagranicznej, które znalazło odzwierciedlenie m.in. w priorytetach niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Polskie przywiązanie do ochrony praw człowieka wynika z naszego silnego przekonania o ich uniwersalności i obowiązku ich ochrony” – podkreślił szef MSZ.

Przypomniał też o kandydaturze Polski do Rady Praw Człowieka ONZ i polskich priorytetach w zakresie ochrony praw człowieka, jakimi są wolność religii i wyznania, prawa dzieci i osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie dla demokratycznych przemian na świecie.

Odnosząc się do wyzwań, które stoją przed Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Jacek Czaputowicz wymienił wpływ, jaki na bezpieczeństwo i pokój w Europie ma sytuacja na Ukrainie.

Toczący się konflikt na Ukrainie i nielegalna okupacja Krymu nadal stanowi największe zagrożenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa i dla samej OBWE” – zaznaczył minister.

Dodał, że zakończenie konfliktu na Ukrainie powinno stać się priorytetem dla OBWE, a działanie na rzecz ochrony praw człowieka i ugruntowania standardów demokratycznych jest kluczowe dla rozwiązywania konfliktów i pokojowej współpracy na obszarze OBWE.

Jak podkreślono w komunikacie MSZ w sesji otwarcia Spotkania Wymiaru Ludzkiego OBWE udział wzięli także m.in. Urzędujący Przewodniczący OBWE minister spraw zagranicznych Słowacji Miroslav Lajčak, Sekretarz Generalny OBWE Thomas Greminger oraz Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Ingibjoerg Sólrun Gisladottir, a także prezydent RP w latach 1990-1995, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa.

Coroczne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE jest największą konferencją w Europie, poświęconą problematyce praw człowieka. Tematami specjalnymi tegorocznego Spotkania Przeglądowego są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dziennikarzy, zwalczania przestępstw motywowanych nienawiścią oraz praw Roma i Sinti.

PAP/RIRM

drukuj