Fot. PAP/EPA

Szczyt UE m.in. o tragedii na Lampedusie

Gospodarka cyfrowa, banki, śmierć nielegalnych imigrantów na Morzu Śródziemnym, Partnerstwo Wschodnie – program czwartkowo-piątkowego szczytu jest bogaty, ale decyzje nie zapadną. Polska chce rozmawiać o ochronie danych osobowych i podatku VAT na e-książki.

Według unijnych dyplomatów szczyt ma jedynie wyznaczyć kierunki polityki UE w dziedzinach, którymi się zajmie. „Program szczytu jest szeroki, ale jego wnioski będą puste” – skomentował w środę w Parlamencie Europejskim szef socjalistów Hannes Swoboda.

Spotkanie przywódców rozpocznie się około godz. 18 od debaty na temat sektora gospodarki cyfrowej, która może być źródłem wzrostu gospodarczego w wychodzącej z kryzysu Unii. „Potrzebujemy zintegrowanego, wspólnego rynku dla sektora cyfrowego i telekomunikacji, który przyniesie korzyści zarówno konsumentom jak i firmom” – zapisano w projekcie wniosków szczytu UE. Mowa będzie nie tylko o innowacjach i inwestycjach w tym sektorze, ale także o jego opodatkowaniu oraz ochronie prawa do prywatności w świecie cyfrowym.

Sektor ten, chociaż jest dużą szansą do unijnej gospodarki, wciąż wymaga uregulowania. Z powodu braku regulacji dochodzi do nadużyć, jak unikanie płacenia podatków przez globalne koncerny internetowe, czy niedawny skandal, który wybuchł po doniesieniach, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) prowadziła elektroniczną inwigilację obywateli i instytucji UE. Polska zabiegała o to, by przy okazji debaty o agendzie cyfrowej poruszono temat reformy przepisów o ochronie danych osobowych.

W projekcie wniosków końcowych szczytu zapisano zobowiązanie, by prace nad reformą przestarzałych unijnych przepisów w tym zakresie zakończyły się do końca 2014 roku. Część krajów nie chce tak ambitnego planu i przestrzega przed zbytnim obciążaniem biznesu, zwłaszcza małych i średnich firm, zbyt wyśrubowanymi wymogami, związanymi z obowiązkiem ochrony danych osobowych. Polski rząd proponował także, aby szczyt zajął się propozycją obniżenia stawki VAT na e-książki.

Zdaniem ministra ds. administracji i cyfryzacji Michała Boniego, który ma towarzyszyć premierowi Donaldowi Tuskowi w Brukseli, VAT na e-książki powinien być taki sam, jak na książki papierowe. W projekcie wniosków jedynie zasygnalizowano temat, ale zaznaczono, że przywódcy wrócą do niego na grudniowym szczycie UE, który jest poświęcony m.in. sprawom podatkowym. W trakcie kolacji w pierwszym dniu obrad przywódcy mają omówić stan prac nad wdrożeniem inicjatyw, służących walce z bezrobociem wśród młodzieży, poprawie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz ograniczeniu społecznych kosztów reformy unii gospodarczej i walutowej.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi poinformuje o planach, związanych z przeglądem bilansów banków, który EBC ma przeprowadzić przed przejęciem nadzoru nad bankami w eurolandzie. Temat ten budzi dużo emocji, ponieważ przegląd może wykazać braki kapitałowe i powstaje pytanie, jak te luki uzupełniać. Dlatego szczyt zaleci ustanowienie krajowych zabezpieczeń na wypadek wykrycia niedoborów kapitałowych w bankach. Według unijnych dyplomatów w dyskusji może pojawić się temat bankowych funduszy zabezpieczających dla krajów spoza strefy euro, które zechcą przystąpić do unii bankowej.

Przywódcy mają dać impuls do zakończenia drugiego, po wspólnym nadzorze nad bankami, etapu unii bankowej, czyli ustanowienia wspólnego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM). Wspólne stanowisko krajów w tej sprawie powinno być gotowe do końca roku. Nie wiadomo, czy to się uda z uwagi na rozbieżności między państwami UE – szczególnie Niemcami a Francją – dotyczące zwłaszcza zabezpieczenia finansowego wspólnej likwidacji banków.

W piątek, drugim dniu szczytu, jego obrady zdominuje temat nielegalnej imigracji, wprowadzony do programu spotkania po niedawnej tragedii u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusy, gdzie zatonął statek z kilkuset nielegalnymi imigrantami z Afryki Północnej. Włoski premier Enrico Letta, wspierany przez szefów rządów krajów południowej UE, zażąda od pozostałych członków „28” większej solidarności i dodatkowych środków na ochronę granic morskich oraz opiekę nad imigrantami. Według źródeł dyplomatycznych UE chce jednak poprawić działanie „istniejących instrumentów” ochrony granic, zamiast tworzyć nowe.

Nie należy się również spodziewać zgody na jakiekolwiek zmiany w polityce imigracyjnej UE, w tym w rozporządzeniu Dublin II, stanowiącym, że to państwo członkowskie, gdzie nielegalny imigrant przekroczył granicę UE, jest odpowiedzialne za rozpatrzenie jego wniosku o azyl. Unijni szefowie państw i rządów mają omówić również przygotowania do szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się pod koniec listopada w Wilnie. Mają potwierdzić wolę podpisania na wileńskim szczycie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą oraz parafowania takich porozumień z Mołdawią i Gruzją, jeśli kraje te spełnią postawione przez UE warunki.

PAP

drukuj