By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47195264

Sz. Szynkowski vel Sęk: Polonia dowie się o możliwościach rynku pracy w Polsce

Polonia dowie się w placówkach konsularnych, jak wygląda i jakie daje możliwości rynek pracy w Polsce – poinformował wiceminister MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Celem akcji ma być zachęcanie Polaków mieszkających za zagranicą do powrotu do Ojczyzny. MSZ ma współpracować w tej sprawie z Fundacją Giełda Papierów Wartościowych.

Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że wyróżniającą się placówką w sprawie zachęcania Polaków do powrotu jest ambasada RP w Londynie. W maju br. zorganizowała targi pracy dla Polonii, które zostały doskonale przyjęte.

W rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk wyjaśnił, dlaczego polski pracownik jest tak cenny dla rozwoju gospodarczego państwa.

– Na trójkę Polaków, przynajmniej jeden mieszka poza granicami naszego kraju. To jest około 20 mln rodaków. Dzisiaj w Polsce jest niskie bezrobocie. Potrzebujemy pracowników, także tych wysoko wykwalifikowanych, ale również innych szczebli. W Polsce jest także duży wzrost gospodarczy. Warto, żeby ten wzrost gospodarczy rozwijać i budować rękoma polskich pracowników. Uważam, że jest to kierunek, który powinien być podkreślany przez odpowiedzialną politykę zagraniczną, w tym politykę polonijną, ponieważ naszym obowiązkiem jest przede wszystkim budowanie dobrobytu dla naszych rodaków w Polsce – wskazał Szymon Szynkowski vel Sęk.

Akcja przyciągania Polonii na rodzimy rynek pracy jest elementem programu GO4Poland. To internetowa platforma, która oferuje m.in. warsztaty i staże w krajowych firmach dla polskich studentów uczących się za granicą.

RIRM

drukuj