Dobiegły końca uroczystości konsekracji toruńskiej świątyni

Ks. kard. Zenon Grocholewski dokonał konsekracji kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. „Wybudowanie tej świątyni jest kontynuacją poprzednich szlachetnych dzieł powstałych w Toruniu, dzieł godnych podziwu i najwyższego uznania” – podkreślił w homilii były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Eucharystię pod przewodnictwem ks. kard. Zenona Grocholewskiego, specjalnego wysłannika Ojca św. Franciszka na to wydarzenie, poprzedziła uroczysta procesja dziejów. Osoby w strojach z czasów historycznych ubogaciły czas wspólnej modlitwy i radosnego oczekiwania na Mszę św.

Przybyłych gości powitał o. Tadeusz Rydzyk CSsR. Dyrektor Radia Maryja przypomniał, że data dzisiejszych uroczystości nie jest przypadkowa. 96 lat temu urodził się św. Jan Paweł II, natomiast 18 maja 1944 roku polscy żołnierze odnieśli historyczne zwycięstwo w bitwie o Monte Cassino.

– Wotum wdzięczności za św. Jana Pawła II pod wezwaniem NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II – dzisiaj jego urodziny! Ale dzisiaj też rocznica Monte Cassino. To było zwycięstwo, które przyszło przez Maryję, jak mówił ks. kard. Hlond – podkreślił Dyrektor toruńskiej rozgłośni.

Na obchody konsekracji świątyni pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II licznie przybyli przedstawiciele Kościoła, m.in. ks. kard. Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce, ks. kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski, ks. abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański, ks. bp Andrzej Suski – ordynariusz toruński, ks. abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski czy ks. abp Marek Jędraszewski – zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

konsekracja-video

Msza św. rozpoczęła się od odczytania listu papieża Franciszka skierowanego do ks. kard. Zenona Grocholewskiego ws. konsekracji toruńskiej świątyni. WIĘCEJ

W homilii były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego podkreślił, że wybudowanie kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II „jest kontynuacją poprzednich szlachetnych dzieł powstałych w Toruniu, dzieł godnych podziwu i najwyższego uznania”. WIĘCEJ

Są one (red. dzieła powstałe wokół Radia Maryja) wszystkie owocem miłości ogromnej rzeszy Polaków z kraju i rozsianych w różnych częściach świata; są owocem ich miłości do Pana Boga, do Kościoła, do Ojczyzny, do prawdy, do dobra. Ta miłość skłaniała i skłania nas – nas, bo ja też czuję się zaszczycony przynależnością do tej wielkiej Rodziny Radia Maryja – do wspierania tych dzieł modlitwą i ofiarnością. Toteż wyrazy mojego uznania rozciągają się na wszystkich ludzi tworzących wspólnymi siłami te szlachetne inicjatywy – zaznaczył ks. kard. Zenon Grocholewski.

Wyrazy szczególnej wdzięczności były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego skierował pod adresem ojców redemptorystów i o. Tadeusza Rydzyka CSsR, Dyrektora Radia Maryja.

O. Tadeusz Rydzyk nie zraził się trudnościami, a zwłaszcza tyloma atakami zmierzającymi do tego, by powstrzymać, zniszczyć te dobre dzieła, sprawić, by ich głos nie docierał do polskich rodzin, do polskich umysłów i polskich serc; Ojciec Tadeusz opierał się odważnie tym atakom, podejmowanym – o zgrozo! – ze strony tych, którzy chcieli i chcą uczyć demokracji i wolności mediów – wskazywał specjalny wysłannik Ojca św. Franciszka.

Ksiądz Kardynał, tłumacząc znaczenie nazwy konsekrowanej świątyni (pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II), zwrócił szczególną uwagę na przymiotnik „nowej”. Podkreśla on wymiar aktualności i dynamizmu misyjnego tej nazwy – zauważył.

W Nowej Ewangelizacji chodzi głównie o to, jak wielokrotnie podkreślił św. Jan Paweł II, by Ewangelia była głoszona z nową gorliwością, z nowym zapałem, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu, dostosowanych do konkretnych potrzeb i warunków. To zadanie podjęli w Polsce odważnie i zdecydowanie ojcowie redemptoryści poprzez swe rozliczne inicjatywy – mówił ks. kard. Zenon Grocholewski.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał naoczny świadek pontyfikatu św. Jana Pawła II ks. kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski podkreślił, że pamięć o Janie Pawle II jest nie tylko naszą powinnością, ale również przywilejem. WIĘCEJ

Ojciec Święty zostawił nam przejrzyste świadectwo głębokiego życia duchowego, umiłowania Boga i wszystkich Jego spraw. Zostawił Kościołowi niezwykłe dziedzictwo nauczania, przykład ofiarnej służby i gorliwości apostolskiej. To wszystko wpisane jest w jego świętość, to wszystko uznał cały świat, a świątynia toruńska będzie o tym codziennie przypominać, podobnie jak czyni to Radio Maryja, Telewizja Trwam, za co wielu rodaków dziękuje serdecznie Bogu – akcentował ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Następnie list ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, odczytał ks. bp Artur Miziński. WIĘCEJ

Szczególne podziękowania metropolita poznański skierował pod adresem Rodziny Radia Maryja oraz wszystkich, którzy przez swoją ofiarę i modlitwę doprowadzili do ukończenia budowy toruńskiego kościoła.

„Dzisiejsza uroczystość nie odbywałaby się bez waszego zaangażowania, bez waszego trudu, bez waszej ofiarności i wreszcie bez waszych serc tak bardzo oddanych oraz wiernych Panu Jezusowi i Jego Matce Maryi” – czytamy w liście ks. abp. Stanisława Gądeckiego.

Wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w budowę świątyni wyraził o. Tadeusz Rydzyk CSsR. Dyrektor Radia Maryja przyznał, że kościół wciąż powstaje. Apelował do wiernych o niezbędne wsparcie. WIĘCEJ

Tę świątynię buduje – nie zbudowało – wielu ludzi, a myślę nie tylko o wykonawcach, myślę o rzeszach, których przedstawicielami jesteście wy tutaj zgromadzeni, ci, którzy nie weszli tutaj, ale wejdą za chwilę i będą mogli wchodzić zawsze, których wy jesteście przedstawicielami; siostry i bracia, którzy macie tyle miłości i z miłością także dzisiaj przybyliście – mówił Dyrektor toruńskiej rozgłośni.

Jak zaznaczył, osoby kochające w prawdzie i jednoczące się na chwałę Bożą i dla dobra wspólnego razem mogą uczynić wiele.

Wszyscy kierujący się prymatem Ducha, z duchowymi przywódcami – pasterzami, ze stojącymi na czele narodu zatroskanymi o dobro wspólne świeckimi, możemy uczynić wiele na chwałę Bożą i dla dobra człowieka, rodziny, narodu, Ojczyzny. Ta świątynia jest tego następnym przykładem – dodał o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Wysiłek osób zaangażowanych w budowę toruńskiej świątyni został dostrzeżony przez Ojca Świętego Franciszka. Srebrnymi medalami papieskimi nagrodzeni zostali ks. bp Andrzej Suski, o. Tadeusz Rydzyk CSsR i inż. Andrzej Ryczek. Brązowe medale otrzymali ks. prałat Sławomir Oder, o. dr Zdzisław Klafka – rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Michał Zaleski – prezydent Torunia.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych. List Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników toruńskich obchodów odczytał minister Adam Kwiatkowski. WIĘCEJ

Myślę, że ten nowy, piękny kościół, wzniesiony staraniem ojców redemptorystów i dzięki ofiarności społeczeństwa polskiego w kraju i na obczyźnie, konsekrowany w rocznicę urodzin Papieża Polaka i stanowiący wotum wdzięczności za jego pontyfikat, będzie nie tylko pomnikiem jego samego. W pewnym sensie będzie to również pomnik naszej kultury — polskości opartej na szacunku dla osoby ludzkiej i umiłowaniu wolności, na wartościach ewangelicznych i patriotyzmie. Pomnik kultury, która dała światu Jana Pawła II” – czytamy w liście prezydenta Andrzeja Dudy.

Za wsparcie i modlitwę Rodzinie Radia Maryja podziękowała premier Beata Szydło. Szefowa rządu wskazywała, że tym, co łączy uczestników dzisiejszych obchodów jest miłość do Ojczyzny. WIĘCEJ

Tym, co nas wszystkich łączy jest to, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy rodziną i że kochamy naszą Ojczyznę. Kiedy tak patrzę na Państwa, na nas wszystkich, na ten kolorowy tłum, radosny, roześmiany, to myślę sobie, że dobrze jest żyć w Polsce (…) Jeżdżąc po Polsce – spotykam wielu ludzi, którzy podchodzą do mnie, mówią: „Modlimy się za Panią, modlimy się za rząd, modlimy się za Was, modlimy się za Polskę, jesteśmy z Wami”. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie – mówiła premier.

W obchodach uczestniczyli także ministrowie polskiego rządu oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości dr Jarosław Kaczyński.

Do Torunia licznie przybyli pielgrzymi z całej Polski. Organizatorzy przygotowali bogatą ofertę kulturalną. Na scenie wystąpili o. Mariusz Małkiński OSPPE, Maciej Wróblewski i Eleni.

Transmisję z uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.

 

RIRM

drukuj