List przewodniczącego KEP

 

 

List przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Stanisława Gądeckiego odcztany przez ks. bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego KEP

Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Suski,
biskup toruński

Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie,

na ręce Waszej Ekscelencji jako pasterza Kościoła toruńskiego w imieniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne życzenia i gratulacje z okazji dzisiejszej tak radosnej i podniosłej zarazem uroczystości konsekracji świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, która powstała jako wotum wdzięczności za życie największego z rodu Polaków – Papieża Jana Pawła II.

Słowa moich pozdrowień i wyrazy wdzięczności kieruję do ojca prowincjała Prowincji Warszawskiej i Zgromadzenia Najświętszego Okupiciela o. dr. Janusza Soka oraz do o. dr. Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.

W sposób szczególny chciałbym jednak zwrócić się do rodziny Radia Maryja oraz tych wszystkich, którzy przez swoją ofiarę i modlitwę doprowadzili do ukończenia tego wspaniałego dzieła. Dzisiejsza uroczystość nie odbywałaby się bez waszego zaangażowania, bez waszego trudu, bez waszej ofiarności i wreszcie bez waszych serc tak bardzo oddanych oraz wiernych Panu Jezusowi i Jego Matce Maryi.

Konsekracja świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w tak szczególnym roku nadzwyczajnego jubileuszu Miłosierdzia, jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży jest szczególnym znakiem. Z jednej bowiem strony, wpisuje się ona już  w ponad tysiącletnie dzieje głoszenia Ewangelii Miłosierdzia na ziemiach Polski, z drugiej zaś, staje się konkretną odpowiedzią na wezwanie do Nowej Ewangelizacji, której celem jest ożywienie wiary tych ochrzczonych, którzy dali się jednak zwieść pseudo-ewangelii świata, wybierając cywilizację śmierci. Niech modlitwa i uwielbienie Boga trwa w tej świątyni nieustannie, napełniając serca wiernych zapałem głoszenia Ewangelii w świecie tak spragnionym pokoju i miłości.

Stanisław Gądecki,
arcybiskup metropolita poznański,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

drukuj