fot. PAP

Strażnicy Graniczni będą mieć nowe mundury służbowe

Trwają prace nad nowym umundurowaniem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej. Noszone na co dzień mundury pozostaną w kolorze zielonym, ale mają być bardziej funkcjonalne i wygodne. Komenda Główna SG chce, by wszyscy funkcjonariusze mieli nowe uniformy w 2019 r.

„Opracowaliśmy nie tylko nowy wzór umundurowania służbowego, ale również nowy system zaopatrywania w nie funkcjonariuszy” – powiedziała rzeczniczka komendanta głównego SG Agnieszka Golias. Jak dodała, wejście w życie zmian dotyczących umundurowani planowane jest na 1 kwietnia 2015 r., formacja „przemundurowana” powinna być po 31 marca 2019 r.

„Należy jednak pamiętać, że prace nad projektami rozporządzeń w tej sprawie wciąż trwają i ich zapisy mogą zostać zmodyfikowane, np. w związku z ewentualnymi uwagami zgłaszanymi w trakcie planowanych uzgodnień wewnątrz- i międzyresortowych” – zaznaczyła Golias.

Straż Graniczna nadal będzie nosiła mundury w odcieniach koloru zielonego – przy czym góra będzie trochę jaśniejsza od dołu. Obecnie są to zielone koszule i – w zależności od płci – spodnie lub spódnica. Do tego zestawu na galowe wyjścia strażnicy graniczni zakładają marynarki.

W skład nowego umundurowania służbowego – tego, które funkcjonariusze będą nosić na co dzień – wejdą czapki typu capy (z daszkiem), czapka zimowa, koszule (z krótkim i długim rękawem), koszulka polo, spodnie typu bojówki, kurtka służbowa z czarną podpinką oraz czarne buty w wersji letniej i zimowej. Na koszulach, kurtce i koszulce polo znajdować się ma napis „STRAŻ GRANICZNA” oraz „POLISH BORDER GUARD” (na kurtkach odblaskowy, na koszulach czarny – PAP).

Umundurowanie polowe, czyli to używane w terenie, np. podczas patrolowania zielonej granicy, będzie jak dotąd z wzorem maskującym (plamami – PAP), ale zmieni się wzór tego nadruku.

Praktycznie bez zmian pozostaną natomiast mundury galowe, czyli wyjściowe. Nowością będą kapelusze, które funkcjonariuszki SG będą zakładać zamiast dotychczasowych czapek.

Nowy mundur od pewnego czasu nosi komendant główny SG gen. dyw. Dominik Tracz; z jednej strony po to, by sprawdzić jego funkcjonalność, z drugiej, by – jak powiedziała PAP Golias – przyzwyczajać społeczeństwo do zmiany wizerunku funkcjonariuszy SG.

„Nowe mundury nie będą tylko dla funkcjonariuszy na granicy. Próbne egzemplarze umundurowania zostały wysłane do poszczególnych komend. Mundury były testowane, były brane pod uwagę różne opinie, np. dotyczące faktury materiału. Początkowo był też plan, żeby wycofać się z nadruku na mundurze polowym. Wzięte zostały jednak pod uwagę sugestie funkcjonariuszy, że w takim przypadku mundur jednokolorowych gorzej się sprawdza” – powiedziała Golias.

Razem z tymi zmianami przygotowywany jest nowy system zaopatrywania w mundury. Stworzona zostanie m.in. jedna, centralna baza magazynowa, która będzie realizować zakupy części umundurowania, a także ich dystrybucję.

Rozliczanie umundurowania odbywać się ma poprzez system punktowy, ale inne zasady będą obowiązywać w przypadku umundurowania służbowego, inne w przypadku galowego. „Funkcjonariuszowi na początku każdego roku zaopatrzeniowego przydzielony zostanie limit punktów, a każdemu elementowi umundurowania odpowiadać będzie określona ich liczba. Punkty funkcjonariusz będzie wymieniał na części umundurowania w Centralnym Magazynie Mundurowym Straży Granicznej według własnych potrzeb, z zachowaniem określonych zasad” – wyjaśniła Golias.

W przypadku umundurowania służbowego i polowego niewykorzystane punkty zaopatrzeniowe funkcjonariuszy będą przechodzić na kolejny rok; przy czym strażnik graniczny dostanie też kolejny limit roczny. Punkty te będą się kumulować w okresie przewidzianym jako okres używalności danego rodzaju umundurowania.

Inaczej będzie z umundurowania wyjściowym/galowym. W tym przypadku funkcjonariusz będzie dysponował łącznym limitem punktów należnych na umundurowanie, bieliznę i ryczałt na pranie. „Co ważne, należność za bieliznę i ryczałt na pranie umundurowania realizowane będzie w formie równoważnika pieniężnego. Gromadzenie punktów w tym przypadku nie będzie możliwe, ponieważ niewykorzystana liczba punktów będzie na koniec roku zaopatrzeniowego zamieniana na złotówki i wypłacana w formie równoważnika pieniężnego” – dodała Golias.

Równoważnik ten nie będzie przysługiwał za okresy nieobecności funkcjonariusza na służbie z powodu urlopu wychowawczego lub bezpłatnego oraz zawieszenia w czynnościach służbowych (w obu przypadkach będzie on pomniejszany o 1/365 za każdy dzień nieobecności).

Zmiany przewidują też sytuacje, kiedy funkcjonariuszowi przydzielane będą wybrane części umundurowania bez pobierania za nie punktów. Tak będzie np. gdy strażnik graniczny zostanie mianowany na pierwszy stopień poszczególnego korpusu. Podobnie będzie, gdy część umundurowania zostanie zniszczona lub utracona (nie z winy funkcjonariusza – PAP) podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Ci, którzy dopiero zostaną przyjęci do służby, na pobranie kompletnego umundurowania otrzymają większą, tzw. całkowitą liczbę punktów.

Dodatkowo KG SG chce, by w każdej jednostce organizacyjnej powołany został konsultant ds. mundurowych. Będzie on nadawał funkcjonariuszom ich indywidualne konta, wprowadzał do systemu niezbędne dane dotyczące każdego z nich i modyfikował je w przypadku jakiejkolwiek zmiany (np. awans, zmiana miejsca lub stanowiska pełnienia służby). Funkcjonariusz po zalogowaniu się do systemu będzie miał możliwość zamawiania lub usuwania wybranych składników umundurowania – w zależności od posiadanego limitu punktów.

PAP

drukuj