Staś w „oknie życia”

W nocy w wigilię uroczystości św. Stanisława Biskupa i Męczennika do „okna życia” w archidiecezji warszawskiej został przyniesiony i pozostawiony kilkudniowy chłopczyk.

„Oknem życia” mieszczącym się w Warszawie przy ul. Hożej 53 opiekują się Siostry Rodziny Maryi. To właśnie one nadały noworodkowi imię Stanisław. Chłopczyk będzie oddany do adopcji. Jest trzynastym dzieckiem pozostawionym w warszawskim „oknie życia”.

„Okno życia” miało być symbolem otwarcia Kościoła na życie. Jednak okazało się, że to nie tylko symbol, ale alternatywa. Zamiast uśmiercić swoje dziecko albo porzucić je na śmietniku, matka znajdująca się w trudnej sytuacji może przekazać je pod opiekę „okna życia”.

Nieustanny dyżur przy nim pełnią siostry ze zgromadzenia Rodziny Maryi i one uruchamiają procedurę przejęcia opieki nad dzieckiem. Ważne jest, że matka zachowuje anonimowość i nie jest poszukiwana przez sąd. Natomiast dziecko bezzwłocznie trafia do szpitala na oddział noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodki adopcyjne.

„Okno życia” oprócz tego, że ratuje życie, pełni również funkcję edukacyjną i uświadamiającą. Każdej matce, będącej w stanie błogosławionym, uświadamia, że nie pozostanie nigdy osamotniona w sytuacji braku możliwości zapewnienia dziecku należnej opieki. Jest symbolem gotowości społeczeństwa do przyjęcia każdego dziecka i znakiem szacunku dla wielkiego daru życia. Jest wyrzutem sumienia dla tych, którzy w sposób nieodpowiedzialny wzbudzają życie, a później je niszczą.

Podobna inicjatywa z powodzeniem działa od marca 2006 roku w Krakowie. W krakowskim „oknie życia” uratowano dotychczas życie 9 niemowląt. „Okno” działa pod opieką Caritas AW, a w jego funkcjonowanie zaangażowane są nie tylko Siostry Rodziny Maryi, ale także Duszpasterstwo Rodzin AW, Pogotowie Ratunkowe, Szpital im. Św. Rodziny oraz ośrodki adopcyjne.

W stolicy funkcjonują dwie takie placówki. Kolejna mieści się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 18. Zostało ono otwarte 25 marca 2009 roku.

Archidiecezja Warszawska/RIRM

drukuj