fot. twitter.com/KGPSP

Sprzęt za 10 mln zł trafi do OSP z Wielkopolski

Sprzęt ratujący zdrowie i życie za ponad 10 mln zł trafi do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkopolsce. Pieniądze na jego zakup pochodzą z tzw. Funduszu Sprawiedliwości w ramach programu realizowanego przez resort sprawiedliwości.

Jednostki OSP w regionie wzbogacą się m.in o zestawy ratownictwa medycznego, defibrylatory, zestawy narzędzi hydraulicznych, dostaną też agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna czy przenośne zestawy oświetleniowe. Wnioski o przyznanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości złożyło 224 z 226 wielkopolskich gmin. Nowy sprzęt trafi do ponad 1,3 tys. z 1,8 tys. jednostek OSP w Wielkopolsce.

Jak poinformował we wtorek na konferencji prasowej wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak, umowy na zakup sprzętu i przekazanie potrzebnych strażakom narzędzi powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.

„Chcielibyśmy, żeby takie środki pojawiały się co roku, wtedy szybko przegonilibyśmy Europę. Jednostki OSP zostaną wyposażone w bardzo potrzebny w codziennej pracy, w trakcie akcji ratowniczych sprzęt. Ten program, to bardzo trafiona akcja” – powiedział komendant.

Jak wyjaśnił obecny na konferencji poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, ekspert ministra sprawiedliwości przy zespole ds. weryfikacji wniosków OSP na terenie województwa wielkopolskiego, pieniądze na sprzęt dla strażaków pochodzą z tzw. Funduszu Sprawiedliwości, czyli Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

„Od tego roku istnieje możliwość wspierania z tego funduszu także tych instytucji, które dbają o mienie, życie, zdrowie obywateli. Stąd program wsparcia OSP w całej Polsce. To są te instytucje, które są bardzo często na pierwszej linii. Ten program będzie kontynuowany w kolejnych latach” – zapowiedział polityk.

Dodał: „Zależało nam na tym, żeby wsparcie trafiło w miarę możliwości do wszystkich OSP. Bywały takie jednostki na terenie Wielkopolski, które przez wiele lat były zaniedbywane. Założenie było takie, że sprzęt trafi do każdej OSP – chyba, że na terenie gminy jednostki uznają, że środki należy skumulować i nabyć droższy sprzęt dla jednej OSP.”

Ministerstwo Sprawiedliwości informowało w ostatnich dniach, że program obejmuje całą Polskę. Nabory wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników przeprowadzone zostały dotąd w większości województw.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu, przy czym właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej obligatoryjnie opiniują poszczególne wnioski składane do Funduszu Sprawiedliwości. Obowiązkowe jest również wskazanie we wniosku informacji o tym, dla której Ochotniczej Straży Pożarnej przewidywany jest sprzęt.

Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości, do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł.

PAP/RIRM

drukuj