fot. www.wigry.pro

Spływ Kajakowy Szlakiem Papieskim Jana Pawła II

W dniach 1-4 maja 2014 r. odbędzie się Ogólnopolski Spływ Kajakowy Szlakiem Papieskim Jana Pawła II „Tajemnice Zawierzenia”. Będzie to dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II.

Trasę Szlaku Papieskiego wyznacza spływ kajakowy, który ks. Karol Wojtyła rozpoczął wraz z młodymi naukowcami krakowskiego środowiska akademickiego, na stałe współpracującymi z ich duchowym opiekunem, w dniu 19 lipca 1954 roku. W spływie tym wzięło udział 9 osób, które wraz z „Wujkiem” do augustowskiej mety dopłynęło szczęśliwie w dniu 31 lipca 1954 roku.

Pielgrzymowanie Kajakowym Szlakiem Papieskim Tajemnice Zawierzenia jest szczególną okazją do poznawania Boga, historii i przyrody na trasie liczącej ponad 140 km. Ważne jest, aby przemierzając te przepiękne okolice, znaleźć czas na rozważanie wielkiego przesłania, jakie Jan Paweł II pozostawił nam w swoich wielkich Aktach – Tajemnicach Zawierzenia.

Spływy kajakowe trasą którą pływał Ks. Karol Wojtyła będą organizowane raz w miesiącu od maja do września i są dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. Chcemy naśladować w praktyce naszego wielkiego Świętego i uczyć się od niego jak spędzać wolny czas, aby był on również rozwojem naszego życia duchowego.

Spływ kajakowy Szlakiem Papieskim Jana Pawła II to również rekolekcje w drodze, które poprowadzi O. Wojciech Idziak ze zgromadzenia Ojców Redemptorystów. W trakcie spływu każdego dnia Msza św., rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się nim, rozważanie Aktów Zawierzenia, konferencje, modlitwa różańcowa, Apel Jasnogórski i wspólne czuwanie przy ognisku.

Osoby niepełnoletnie powinny być z opiekunem. Dla uczestników spływu dodatkowo zwiedzanie Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach z przewodnikiem.

Spływ Kajakowy Szlakiem Papieskim obejmie cztery pełne etapy, oraz nawiedzenie Sanktuarium M.B. w Studzienicznej.

Spływ Kajakowy Szlakiem Papieskim Jana Pawła III etap: Wigry – Wysoki Most
Akt osobistego Zawierzenia Jana Pawła II Matce Bożej

Rozważając Akt osobistego Zawierzenia Jana Pawła II Matce Bożej – TOTUS TUUS (6.06.1979) dotrzemy do Wysokiego Mostu.

II etap: Wysoki Most – Frącki
Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

Rozważając Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi (Rzym, 25.03.1984) będący odpowiedzią na prośbę Matki Bożej – skierowaną do wierzących w Fatimie – dopłyniemy do Frącek, gdzie możemy odpocząć w stanicy. Kolejny malowniczy etap spływu Czarną Hańczą od Frącek zaprowadzi nas do Jałowego Rogu, w pobliżu Mikaszówki.

III etap: Frącki – Jałowy Róg
Akt Zawierzenia Najświętrzej Maryi Pannie Kościoła i Ludzkości w Roku Jubileuszowym 2000

Przemierzając te okolice pochylamy się nad kolejną tajemnicą – tym razem nad papieskim Aktem Zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie Kościoła i ludzkości w Roku Jubileuszowym 2000 (08.10.2000). Od Jałowego Rogu pięknym Kanałem Augustowskim, po którym płynął i kajakiem (1954), i statkiem (1999) Karol Wojtyła – Jan Paweł II – docieramy do Suchej Rzeczki.

IV etap: Jałowy Róg – Sucha Rzeczka
Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach

Rozważając papieski Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach (17.08.2002). Po odpoczynku Szlak prowadzi do Sanktuarium w Studzienicznej.

V etap: Sucha Rzeczka – Studzieniczna
Osobiste Zawierzenie Miłosiernemu Jezusowi i Jego Matce

Ten etap jest szczególną okazją i zachętą do refleksji nad osobistym zawierzeniem Miłosiernemu Jezusowi i Jego Matce.

Więcej informacji: www.wigry.pro

Ks. Dariusz Rogiński/RIRM

drukuj