SP solidaryzuje się z „Platformą Oburzonych”

Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro wyraża głębokie zadowolenie,  z powodu coraz większej liczby osób i środowisk które protestują przeciwko bezczynności władzy .

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się akcja protestacyjna „Platformy Oburzonych”. W specjalnie wystosowanym piśmie Zbigniew Ziobro napisał, że liczy na współpracę ze środowiskiem „Platformy Oburzonych” oraz zaznacza, że samo przedstawienie sytuacji nie wystarczy, potrzebne jest efektywne działanie

Zachowując swoje odrębności, cieszymy się z tej inicjatywy i mamy nadzieję na współpracę. Jednocześnie uważamy, że samo przedstawienie diagnozy sytuacji nie wystarczy. Potrzebna jest recepta”napisał Zbigniew Ziobro.

Prezes dodaje również, że przy wspólnym zaangażowaniu konieczna jest reforma państwa oraz zachęca wszystkie środowiska do „Napisania Ojczyzny na nowo”.

RIRM

***

Uchwała Rady Politycznej Solidarnej Polski
z dnia 15 marca 2013
Odezwa do „Platformy Oburzonych”

Solidarna Polska z zadowoleniem przyjmuje informację o integracji różnych środowisk, które tak jak my również podzielają diagnozę o głębokim kryzysie państwa.

Zachowując swoje odrębności, cieszymy się z tej inicjatywy i mamy nadzieję na współpracę.

Jednocześnie uważamy, że samo przedstawienie diagnozy sytuacji nie wystarczy. Potrzebna jest recepta. Dlatego Solidarna Polska poniżej przedstawia swoje, wypracowane od miesięcy pomysły radykalnej reformy ustroju państwa z nadzieją na wspólną pracę nad nową konstytucją i zmianę całego systemu władzy.

Polska  potrzebuje dziś gruntownych reform państwa, „szarpnięcia cuglami” i zmian ustrojowych. Solidarna Polska jest gotowa i zdeterminowania do walki o „napisanie ojczyny na nowo” – czyli stworzenie nowej konstytucji, która będzie zwrócona w stronę obywatela, pozbawi polityków absurdalnych przywilejów i odda władzę ludziom. Konstytucja, która stworzy państwo, gdzie odpowiedzialność nie będzie rozproszona, lecz precyzyjnie zakreślona a władza nie będzie mogła już grać na emocjach ludzi przerzucając się wzajemnymi oskarżeniami. Polskie państwo nie tylko może, ale musi być sprawne. Bez sprawnego państwa, nie będzie bezpieczeństwa, sprawiedliwości czy uczciwego podziału dóbr.

Ponadto Solidarna Polska rozpoczyna kampanie z hasłem „Oddania władzy ludziom”: proponujemy m.in. powszechne wybory na stanowisko prokuratora generalnego, decentralizację i dekoncentrację władzy, powszechne wybory marszałków województw i starostów, znaczące wzmocnienie roli referendów i inicjatyw obywatelskich.

Solidarna Polska wyraża głębokie przekonanie, że zbyt wiele ważnych decyzji podejmowanych jest w sposób pośredni, przez rozmaite korporacje zawodowe czy polityków – a bez udziału obywateli. Chcemy to zmienić i przywrócić władzę ludziom – niech sami decydują kto będzie ich prokuratorem, starostą czy marszałkiem.

Nowa konstytucja – główne postulaty:

 1. Czytelna odpowiedzialność i sprawna władza – wprowadzimy system prezydencki
 2. Nowa ordynacja wyborcza – JOW z systemem mieszanym
 3. Nowy system finansowania partii
 4. Likwidacja immunitetów
 5. Likwidacja Senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów
 6. Szybki sąd dla urzędników i polityków – Sąd Odpowiedzialności Państwowej

Oddamy władze ludziom:

 1. Powszechne wybory prokuratora generalnego
 2. Decentralizacja i dekoncentracja władzy
 3. Powszechne wybory marszałków województw
 4. Powszechne wybory starostów powiatowych
 5. Wzmocnienie referendum

„Napiszmy Ojczyznę na nowo!” – to hasło Solidarnej Polski rozpoczynające debatę o gruntownej reformie państwa. Zachcemy wszystkie środowiska w kraju podzielające nasza opinię o kryzysie państwa do współpracy przy tworzeniu nowej konstytucji, która ma „oddać Polskę obywatelom” a państwo uczynić sprawną machiną rozwiązującą narastające ludzkie problemy.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników spotkania „Platformy Oburzonych”

Zbigniew Ziobro
Prezes Solidarnej Polski

drukuj