Solidarność chce zwrotu napisu „Stocznia Szczecińska”

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego domaga się zwrotu napisu „Stocznia Szczecińska”, który do tej pory znajdował się na tablicy nad bramą zakładu. Brak napisu został zauważony podczas obchodów wydarzeń grudnia 1970 roku.

Terenami byłej stoczni zarządza obecnie Towarzystwo Finansowe Silesia. Jak informuje Mieczysław Jurek, przewodniczący Solidarności Pomorza Zachodniego, sprawą zajęło się Ministerstwo Skarbu Państwa.

– Zdjęto napis, stwierdzono, że mieli do tego prawo. Prezes spółki (która urzęduje na terenie stoczni) powiedział, że miał do tego prawo, bo to jest na terenie stoczni, a że stoczni już nie ma, tylko jest Szczeciński Park Przemysłowy, to mówi, że tym bardziej miał prawo do zdjęcia tego napisu. Napis został zdjęty, zdeponowany, zakonserwowany i leży na terenie stoczni – mówi Mieczysław Jurek.

Brama Stoczni Szczecińskiej stanowi istotny element dziedzictwa historycznego miasta. Pierwszy napis z nazwą zakładu, pierwotnie noszącego imię Adolfa Warskiego, zaginął.

RIRM

drukuj