fot. PAP

Skandaliczna decyzja dyrektor szpitala

Pielęgniarki ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu musiały zająć się segregowaniem odpadów komunalnych prosto z kontenerów – takie polecenie wydała personelowi medycznemu dyrektor placówki.

Po przekopaniu kilkuset kilogramów śmieci pielęgniarki wróciły do pracy z chorymi.

Maria Ochman, przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” mówi, że jest to skandaliczna sytuacja.

Tutaj zostało popełnionych kilka wykroczeń, przede wszystkim pani dyrektor, czy pan dyrektor nie może wydawać personelowi medycznemu poleceń, które wykraczają poza zakres ich obowiązków, a w tym wypadku są przede wszystkim skandalem. Stanowisko w tej sprawie absolutnie powinien zająć samorząd pielęgniarski. Jest nie do pomyślenia, aby pielęgniarka będąca na dyżurze wykonywała takie czynności, a potem wracała do pacjenta. Naruszono wszelkie standardy, w tym sanitarne, epidemiologiczne, bezpieczeństwa, jak również narażono pacjenta – powiedziała Maria Ochman.

Segregacja odpadów zajęła pielęgniarkom dwa dni. Jak podkreśliła przewodnicząca „Solidarności” w zawierciańskim szpitalu, dyrektor placówki tłumaczyła swoją decyzję tym, że firma odbierająca szpitalne śmieci znalazła odpady medyczne w kontenerach na śmieci komunalne. Za tego rodzaju niedopatrzenie szpitalowi grożą kary finansowe.

RIRM

drukuj