W siedzibie MSZ zaprezentowano publikację nt. wspólnej polsko-rosyjskiej historii

Nie dążyliśmy do stworzenia jednej interpretacji historii, ale przedstawienia wizji Polski i Rosji w duchu dialogu – podkreślają autorzy  publikacji na temat wspólnej polsko-rosyjskiej historii. Publikacja została zaprezentowana w piątek w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Publikacja powstała w ramach projektu: ,,Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii” realizowanego przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Instytut Historii Powszechniej Rosyjskiej Akademii Nauk. Pierwszy tom publikacji dotyczy historii wczesnonowożytnej: od XIV do XVIII wieku, drugi zaś XIX wieku.

Każdy tom zawiera eseje poświęcone konkretnemu zagadnieniu historycznemu, które zostały napisane wspólnie przez polskiego i rosyjskiego historyka, a także wybór źródeł oraz zadania szkoleniowe.

Prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, podkreśla, że oba tomy zostały wydane w polskiej i rosyjskiej wersji językowej. Będą stanowić  pomoc dydaktyczną dla nauczycieli historii.

Jest naturalna potrzeba rozmowy o historii między Polakami i Rosjanami. Taka rozmowa wcześniej dość standardowo, i nie tylko z Rosją, odbywała się w formacie komisji podręcznikowych. Postanowiliśmy jednak pójść nieco innym szlakiem. Postanowiliśmy nie tyle zdiagnozować jak stosunki polsko-rosyjskie ich historia funkcjonuje w podręcznikach, ale chcieliśmy dać coś pozytywnego. Przygotowaliśmy tomy pomocy naukowych dla nauczycieli historii – mówi prof. Mirosław Filipowicz.

Wydawnictwo zostało sfinansowane w całości przez stronę polską. Polska bierze pod uwagę wydanie podobnej publikacji dwustronnej razem z Ukrainą oraz Izraelem.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj