Senat rozpoczął posiedzenie

W środę, po godz. 9. rozpoczęło się posiedzenie Senatu. Senatorowie zajmą się m.in.: ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa oraz nowelizacją Karty Nauczyciela, likwidującą od września tzw. godziny karciane.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował otwierając posiedzenie, że głosowanie ws. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa zostanie przeprowadzone w środę po przerwie w obradach, która nastąpi po rozpatrzeniu tego punktu.

Następnie rozpatrywane będą kolejne punkty porządku obrad. Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone jeszcze w środę pod koniec obrad – zapowiedział Karczewski. Ponadto po przygotowaniu sprawozdania komisji ws. projektu uchwały ws. uczczenia pamięci Józefa Czapskiego, porządek obrad zostanie uzupełniony o drugie czytanie tego projektu.

W przypadku uchwalania przez Sejm na obecnym posiedzeniu nowelizacji ustawy o lasach oraz nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia porządek obrad Senatu zostanie uzupełniony o punktu obejmujące ich rozpatrzenie.

Karczewski poinformował również, że Konwent Seniorów zdecydował, że drugi dzień posiedzenia Senatu odbędzie się nie 14 kwietnia, ale 20 kwietnia. Po zakończeniu obrad w środę zostanie zarządzona przerwa.

Senatorowie, w związku z przypadającym w środę Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, rozpoczęli posiedzenie od minuty ciszy.

Senat miał zająć się ustawą o ziemi w ubiegłym tygodniu, jednak punkt ten przesunięto. PiS podkreśla, że zrezygnowano z przyspieszonego trybu procedowania ustawy; według opozycji wpłynęła na to negatywna reakcja wsi na zawarte w ustawie propozycje.

Uchwalona 31 marca przez Sejm ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe.

Senat zajmie się też nowelizacją Karty Nauczyciela. Zakłada ona, że od 1 września 2016 r. zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane. Nowela zawiera też nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, m.in. rozszerza na wszystkich wymóg niekaralności.

Likwidacja godzin karcianych była zapowiadana przez PiS w kampanii wyborczej, była też zapowiedziana w expose przez premier Beatę Szydło.

W porządku obrad jest także nowelizacja kilku ustaw, ujednolicająca przepisy o trybie uchylania immunitetów Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, prezesom – Najwyższej Izby Kontroli i Instytutu Pamięci Narodowej, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz posłom i senatorom.

Nowelizacja stanowi, że Sejm uchylałby wszystkie immunitety osób nim objętych bezwzględną większością głosów. Wprowadza się też generalną zasadę wstrzymującą bieg okresu przedawnienia w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem w okresie korzystania z niego. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej stosowane będą odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nią osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszy taki wykaz minister zdrowia ma ustalić najpóźniej do 1 września br. W wykazie tym mają znaleźć się w szczególności medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.

Ponadto Senat zajmie się nowelizacją ustaw o sądach i szkole sędziów. Zakładają one wstrzymanie o rok przebudowy modelu kształcenia sędziów oraz przesunięcie na koniec października 2017 r. powrotu do sądów asesorów sędziowskich.

PAP/RIRM

drukuj