Senat rozpoczął omawianie ustawy o Sądzie Najwyższym

W środę po godz. 20.00 Senat rozpoczął omawianie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to drugi punkt rozpoczętego we wtorek posiedzenia Senatu. Wcześniej przez kilkanaście godzin senatorowie debatowali nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawił wicemarszałek Michał Seweryński (PiS); zreferował on także senatorom główne założenia nowych przepisów o SN.

Sejm uchwalił ustawy o KRS i SN w ostatni piątek. Przepisy o KRS i SN zostały przygotowane przez prezydenta Andrzeja Dudę i złożone w Sejmie w końcu września br. W lipcu prezydent zawetował poprzednie nowe przepisy o SN i KRS, wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność.

W nocy z poniedziałku na wtorek za przyjęciem przez Senat obu ustaw bez poprawek opowiedziała się Komisja Praworządności, Praw Człowieka i Petycji. O taką rekomendację komisji prosił prezydencki minister Paweł Mucha. Komisja odrzuciła stanowiska senatorów PO w sprawie odrzucenia obu ustaw – zostały one zgłoszone jako wnioski mniejszości.

Nowa ustawa o SN wprowadza możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby – Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna – z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).

Omówiona już przez Senat nowela ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów – głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Nowelizację ws. KRS Senat zaczął omawiać we wtorek po godz. 15.30 i prowadził dyskusję niemal do północy. Wysłuchał wtedy sprawozdawców komisji oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP i KRS. Przez wiele godzin senatorowie zadawali pytania do tych wystąpień. Obrady wznowiono w środę o godz. 10.00. Najpierw Senat wysłuchał wystąpienia RPO Adama Bodnara i jego odpowiedzi na pytania senatorów, potem – około godz. 14.00 – rozpoczęły się indywidualne wystąpienia senatorów. Debatę zakończono przed godz. 18.00, a głosowanie nad nowelizacją – jak poinformowano – ma się odbyć w bloku głosowań.

Nie wiadomo, jak długo potrwa senacka debata nad nową ustawą o SN i czy zostanie ona przedłużona na czwartek.

PAP/RIRM

drukuj