fot. PAP/Tomasz Gzell

Senat przeznaczył w tym roku 100 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą

W tym roku na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą Senat przeznaczył ponad 100 mln zł. Z tej kwoty najwięcej trafiło na edukację.       

Na edukację trafiło ok. 33,21 mln zł, na wzmocnienie pozycji środowisk polskich i polonijnych – ok. 16,89 mln zł i niemal tyle samo na infrastrukturę polonijną. Kancelaria Senatu skierowała pomoc do Polonii w 62 krajach z przeznaczeniem dla beneficjentów realizujących zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Jak zaznaczono, „środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą są przekazywane w formie dotacji celowej”. Zadania mają być zrealizowane do 31 grudnia tego roku.

Na tegoroczne projekty przeznaczono w budżecie Kancelarii Senatu 100,5 mln zł, a kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 335,65 mln zł. O dotację ubiegało się 246 oferentów, a środki na realizacją projektów dostało 124.

Dotacje przyznano na realizację 88 ofert dotyczących kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 86 w zakresie edukacji, 39 – w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, 13 skierowanych do mediów polonijnych, 30 w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 na pomoc charytatywną i socjalną. Pomoc trafiła m. in. do Argentyny, Kanady, USA oraz Urugwaju. Najwięcej dotacji otrzymała Ukraina.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj