Senat będzie debatował o GMO

Senat będzie jutro debatował nad ustawą o nasiennictwie, która dopuszcza w naszym kraju uprawę roślin genetycznie modyfikowanych.

Senacka Komisja Rolnictwa, rekomenduje wysokiej izbie przyjęcia dokumentu bez poprawek. Podczas posiedzenia będą rozpatrywane poprawki Klubu Parlamentarnego PiS, które wykreślają przepis umożliwiający uprawę roślin GMO. Wcześniej poprawki zostały odrzucone przez komisję.

Autor poprawek senator Jan Maria Jackowski mówi, że dopuszczenie upraw GMO, budzi sprzeciw społeczeństwa, które nie chce żywności genetycznie modyfikowanej.

– Chodzi nam o to, że pierwotny projekt, który był złożony przez prezydenta -ustawa o nasiennictwie- nie dotyczył upraw genetycznie modyfikowanych. Natomiast w toku prac sejmowych nad tym projektem, została ta sytuacja wykorzystana do wprowadzenia zapisu. De facto wprowadzających w Polsce możliwość uprawiania żywności genetycznie modyfikowanej, co wzbudza oczywiste kontrowersje i napięcia, ponieważ skutki wprowadzenia GMO w Polsce, mogą być trudne do przewidzenia w przyszłości, ale również obecnie – powiedział senator Jan Maria Jackowski.

Poprawki, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzają zmiany, które wcześniej były odrzucone podczas prac komisji. Zawierają  istotne propozycje zmian w kwestii GMO.

– Złożyliśmy cały szereg poprawek, dotyczących tej materii, m.in. wyeliminowania z tego projektu ustawy, tych zapisów, które właśnie wprowadzają możliwość tych upraw genetycznie modyfikowanych. Poprzez posiedzenia te poprawki zostały odrzucone, stąd w tej chwili złożyliśmy je w formie regulaminowej – te poprawki zostały odrzucone. Natomiast będące w tej chwili procedowane w formie wniosków mniejszości, stąd jesteśmy sprawozdawcami i podczas posiedzenia plenarnego, będziemy wysokiej izbie prezentować te poprawki i zachęcać za ich głosowaniem – powiedział senator Jan Maria Jackowski.

 

RIRM

drukuj