Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

W sobotę Senat przyjął uchwałę, w której ustanawia rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Senatorowie apelują w niej do wszystkich instytucji i obywateli o włączenie się w obchody tego jubileuszu.

Za przyjęciem uchwały „Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski” głosowało 80 senatorów, 6 głosowało przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Senatorowie przegłosowali także cztery z sześciu zgłoszonych w piątek poprawek. W ich myśl zmieniono tytuł aktu i dodano akapit jasno stwierdzający ustanowienie jubileuszu. Zdecydowano się także na „złożenie hołdu” Mieszkowi I, w miejscu pierwotnego „oddania mu czci”.

Autorzy uchwały (senatorowie Prawa i Sprawiedliwości) podkreślili doniosłość decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim, która według nich była fundamentem państwowości polskiej.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pierwszemu historycznemu władcy Polski – Mieszkowi I, którego decyzja o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w roku 966 miała fundamentalne znaczenie dla dziejów Narodu i Państwa. Książę Mieszko I z dynastii Piastów zjednoczył plemiona polskie w jeden organizm państwowy, określił w walce i przez zabiegi dyplomatyczne jego terytorium. Przyjęcie przez niego chrześcijaństwa dopełniło procesu państwotwórczego w wymiarze ideowym i etycznym” – czytamy w uchwale.

Jak dodano, chrzest włączył Polskę w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej i nadał jej suwerenne znaczenie na naszym kontynencie, a wypływający z przyjętej wiary system wartości, do dziś pozostaje „fundamentem – ważnym punktem odniesienia w wyborach Polaków, aktywnych w służbie narodu i państwa”. Podkreślono też symboliczność daty przyjęcia chrztu, jako początku dążenia Polaków do posiadania własnego państwa.

„Rok 966 jest symbolicznym początkiem dziejów Narodu Polaków, którego politycznym pragnieniem było zawsze posiadanie własnego i niezależnego państwa” – głosi senacka uchwała.

Uchwałę kończy apel senatorów, skierowany do wszystkich instytucji i obywateli, o włączenie się w obchody jubileuszu oraz zachęta „do powrotu do źródeł naszej cywilizacji”.

Dokument zostanie ogłoszony w „Monitorze Polskim”.

PAP/RIRM

drukuj