fot. https://twitter.com/Szczery2015/status/1393088625743642624/photo/1

Senackie komisje chcą zwiększenia dotacji dla samorządów

Senackie komisje chcą zwiększenia dotacji dla samorządów z budżetu państwa z 8 do 12 mld. Chodzi o ustawę zmieniającą zasady ustalania dochodów samorządów w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządowy program „Polski Ład” 

Według przedstawicieli większości senackiej jednostki samorządu terytorialnego będą ponosiły znaczące straty z tytułu wpływu dochodów podatkowych. Stąd poprawka przygotowana przez Koalicję Obywatelską, która o 4 mld zwiększa dotacje dla samorządów.

Przyjęta przez Sejm w połowie września ustawa zmieniająca zasady ustalania dochodów samorządów ma na celu m.in. ich ustabilizowanie. Zgodnie z nią dochody samorządów z udziałów w PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich; dodatkowo środki będą przekazywane w równych ratach miesięcznych. W ustawie zapisano również utworzenie nowej części subwencji ogólnej – czyli subwencję rozwojową – która ma zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów. W projekcie znalazł się również zapis o przekazaniu samorządom jeszcze w tym roku dodatkowych 8 mld zł, które mają zostać wykorzystane w roku 2022.

Marek Pęk, wicemarszałek Senatu, podkreśla, że narracja o szkodliwości Polskiego Ładu dla samorządów jest fałszywa.

– Szczególnie w Senacie obserwujemy sztuczną polaryzację, kiedy przedstawiciele większości senackiej chcieliby przeciwstawić samorząd rządowi i to szczególnie w dużych miastach. Szczególnie Platforma Obywatelska ma swoje mocne przyczółki i w ten sposób buduje tam poparcie polityczne i zniechęca do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nasze analizy pokazują, że Polski Ład będzie korzystny dla samorządów i że już nasza polityka, którą prowadzimy od ponad 5 lat, jest korzystna dla samorządów, bo do samorządów płynie coraz więcej pieniędzy – wskazuje Marek Pęk.

Senatorowie rozpatrzą ustawę wraz z poprawkami jeszcze w czwartek. Głosowanie odbędzie się w piątek.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj