Senacka komisja będzie debatować o konwencji RE

Dziś po południu senacka Komisja Nauki Edukacji i Sportu rozpatrzy ustawę o ratyfikacji konwencji, która upoważnia prezydenta do ratyfikacji dokumentu. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje o sprzeciw wobec przemocowej konwencji Rady Europy.

Przedstawiciele 87 organizacji prorodzinnych wskazują, że konwencja prowadzi  do nieodwracalnych zmian niszczących kulturę, rodzinę i religię.

Ratyfikacja dokumentu oznacza promocję przez państwo tzw. związków osób jednej płci oraz definicji płci w myśli ideologii gender. Jak wyjaśniono, konwencja naruszy konstytucyjny porządek prawny. Spowoduje utratę suwerenności Polski w sprawie wartości etycznych i rodzinnych.

Dlatego należy apelować do polityków o zablokowanie ratyfikacji, a także organizować spotkania informacyjne o zagrożeniach, które niesie konwencja RE – podkreśla dr Hanna Wujkowska, bioetyk.

– Ważne jest, żeby wiedza na temat konwencji przedostała się do jak najszerszej opinii społecznej. Chodzi o to, żeby każdy, kto czuje się odpowiedzialny za normalność, za swoją rodzinę, za funkcjonowanie w przyszłości społeczeństwa, dzieci i wnuków miał świadomość tego, że może wpłynąć także na to, żeby uchronić przyszłe pokolenia przed tak wielką destrukcją. Możemy udawać się do biur poselskich, senatorskich, apelować, interesować przeróżne grupy społeczne, aby wiedza i oddolny protest dotarł do tych, którzy mają decydować ostatecznie o kształcie prawa w Polsce – powiedziała dr Hanna Wujkowska.

Swój sprzeciw wobec ratyfikacji konwencji można podpisać na stronie: www.konwencjinie.pl


TV Trwam News/RIRM

drukuj