fot. PAP/Piotr Nowak

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT przesłuchuje kolejnych świadków

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT przesłuchuje kolejnych świadków – byłych wiceministrów finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jako pierwsza zeznania złożyła Elżbieta Chojna-Duch, wiceminister finansów w latach 2007-2009. Szef sejmowej komisji, poseł Marcin Horała, określił jej zeznania jako „sensacyjne”. Świadek poinformowała, że nadzór nad departamentami podatkowymi w resorcie sprawowała tylko przez pół roku w roku 2008.

W tym czasie nad zmianami w podatku VAT pracowało jednocześnie Ministerstwo Finansów i sejmowa Komisja Przyjazne Państwo, czyli tzw. komisja Palikota.  Między projektami były sprzeczności, które były omawiane także podczas spotkań w Kancelarii Premiera. Projekty komisji Palikota były korzystne dla przedsiębiorców, ale zdaniem resortu finansów niekorzystne dla budżetu.

– A czy pani te swoje wątpliwości, o których tutaj pani mówiła – dotyczące tego projektu, zmiany ustawy o podatku od towarów i usług – przestawiała pani ministrowi Rostowskiemu – pytał jeden z członków komisji śledczej ds. VAT świadka.

– Niekoniecznie na kierownictwie, ale w drodze dwustronnych bądź kilkustronnych rozmów, ale takich spoza, nieformalnych, które były częste, liczne, ale dyskusji nie było. Po prostu była krótka informacja zwykle, bo pan minister był zajęty, miał inne sprawy, być może ważniejsze – odpowiedziała Elżbieta Chojna-Duch.

Teraz z kolei zeznania składa Stanisław Gomułka, który funkcję wiceministra pełnił w 2008 roku. Kolejne przesłuchania komisja zaplanowała na jutro.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj