twitter.com/KancelariaSejmu

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Sejmowa komisja rodziny opowiedziała się za projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Nowela zakłada m.in. zwiększenie dochodów za pracę w terenie dla pracowników socjalnych i zaostrzenie kar za prowadzenie nielegalnej działalności.

Rządowy projekt powstał w konsultacji ze środowiskiem pracowników socjalnych i odpowiada na ich główne postulaty. Wiceminister rodziny przedstawiając główne założenia nowelizacji, wskazywał, że projekt zwiększa z 250 do 400 zł dodatek za pracę w terenie, który nie byłby wliczony przy obliczaniu pensji.

Regulacja wprowadza ponadto m.in. możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym oraz zaostrza kary za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Podczas głosowania nad projektem 30 posłów poparło nowelizację. Nikt nie był przeciwny. 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.

TV Trwam News

drukuj