fot. flickr.com

Sejmowa komisja o uchwale dot. 80. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu

Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą zajmie się dziś uchwałą w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu. W 1936 roku ponad 70 tys. naszych rodaków zamieszkujących tereny sowieckiej Ukrainy zostało w ramach represji wysiedlonych do Kazachstanu.

Z powodu nieludzkich warunków duża część osób zmarła jeszcze w trakcie transportu.

Poseł Michał Dworczyk, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, zwraca uwagę, że do dzisiaj państwo polskie nie wywiązało się ze zobowiązania moralnego wobec tych ludzi.

– Mija 80. rocznica tamtych dramatycznych wydarzeń, dlatego proponujemy, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął taką uchwałę. Dlatego rozpoczynamy tę inicjatywę uchwałodawczą. Jesteśmy też przekonani, że w tę 80. rocznicę zostanie – zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości – przyjęta ustawa o repatriacji, która ten dług, to zobowiązanie moralne wobec naszych rodaków represjonowanych na Wschodzie spłaci i pozwoli im wrócić do Ojczyzny, do Polski – podkreśla poseł Michał Dworczyk.

W latach 1940-1941 władze sowieckie dokonały w sumie czterech wielkich operacji deportacyjnych z ziem polskich: w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 oraz na przełomie czerwca i maja 1941 roku.

RIRM

drukuj