Sejmik mazowiecki chce zmiany organu kontrolującego

Sejmik województwa mazowieckiego ma dziś zagłosować nad zmianą organu kontrolującego uchwały samorządu. Niedawno zarząd sejmiku złożył skargę do Ministra Administracji i Cyfryzacji na działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Tłumaczono, że organ tenparaliżuje prace Urzędu Marszałkowskiego, uchylając podejmowane uchwały.Sprawą zbulwersowani są radni PiS.

– Jako radni PiS założyliśmy wniosek o odwołanie marszałka z całym zarządem na podstawie tych samych zarzutów, które wytyka RIO. To nie jest paraliżowanie prac, tylko krytyka nierealistycznych założeń marszałka, bo to on (co roku) razem zarządem przygotowują budżety, które są przeszacowane o 23-26%. Poza tym jeżeli będziemy kontrolowali organy kontrolne, które wytykają nieprawidłowości, porządek prawny w naszej kochanej Polsce stanie pod znakiem zapytania – powiedział Karol Tchórzewski

Głosowanie nad wnioskiem PiS o odwołanie marszałka województwa mazowieckiego ma się odbyć również dzisiaj. Sesja sejmiku powinna się rozpocząć jeszcze przed południem.

RIRM 

drukuj