fot. PAP

Sejm zajmie się kwestią ubezpieczenia społecznego rolników

Posłowie zajmą się dziś nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Podczas obrad sejmowych Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie dokumentu.

Poselski projekt autorstwa PiS dotyczy możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia osoby innym ubezpieczeniem społecznym, m.in. z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub zlecenia.

Podczas obrad komisji zostaną poruszone m.in. dwie kwestie dotyczące KRUS – mówi poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Podstawowe sprawy, które mają być rozstrzygane, to po pierwsze, aby KRUS-y mogły lokować fundusze, swoje środki, żeby w jakiś sposób również na nich zarabiać, gdyż do tej pory nie miały takich możliwości. Druga zmiana to sprawa kadrowa. Chodzi o to, żeby bardziej elastycznie można było podchodzić do zmian, które odbywają się w KRUS-ie – wyjaśnia poseł Robert Telus.  

Projekt przewiduje, że nawiązanie stosunku pracy wobec niektórych kategorii pracowników KRUS nastąpi na podstawie aktu powołania. Zmiany umożliwią ponadto ministrowi właściwemu ds. rozwoju wsi określenie trybu lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego KRUS.

Swój projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie podczas posiedzenia przedstawi również PSL.

RIRM

drukuj