fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Sejm zajął się projektem ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń

Sejm zajął się projektem ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń. To jeden z elementów przeciwdziałania skutkom gospodarczym koronawirusa.

– Projekt ustawy ma na celu utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. W tym celu rząd proponuje umożliwienie zakładom ubezpieczeń, prowadzącym działalność na terenie Polski, zreasekurowanie części ryzyka przez Skarb Państwa – oznajmił Jarosław Krajewski, poseł PiS.

– Komercyjni ubezpieczyciele będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Powinno to umożliwić utrzymanie przez nich ochrony transakcji dla przedsiębiorców w skali zbliżonej sprzed pandemii – dodał.

– Pomoc zakładom ubezpieczeń realizowana będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a danym zakładem ubezpieczeń – wyjaśnił polityk.

– Tego typu reasekuracja zakłada, że Skarb Państwa, w zamian za stały udział w składce ubezpieczeniowej, przejmuje część ryzyka ubezpieczeniowego możliwych odszkodowań – tłumaczyła Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

TV Trwam News

drukuj