Sejm uchwalił nowelę dot. przejęcia przez Senat opieki nad Polonią

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wiążącą się z przejęciem ponownie przez Senat opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r., ale w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Obecnie środki powracają do dyspozycji Senatu – w tegorocznej ustawie budżetowej przekazano do dyspozycji Senatu 60,5 mln zł na opiekę nad Polonią. W 2016 r. mają być wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat.

Celem noweli ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – której projekt przygotował Senat – jest jasne sformułowanie w przepisach, że to Senat opiekuje się Polonią i współpracuje w tym względzie z organizacjami pożytku publicznego.

Za uchwaleniem noweli opowiedziało się w środowym głosowaniu 277 posłów, 157 było temu przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Wcześniej w środę podczas drugiego czytania tego projektu nowelizacji poparcie deklarowali posłowie PiS oraz PSL.

Jak mówiła Halina Szydełko z PiS Senat zawsze odgrywał wiodącą rolę, jeśli chodzi o opiekę nad naszymi rodakami poza krajem. Oceniała, że uchwalenie nowelizacji spowoduje „bardziej optymalne, lepsze wykorzystanie środków na realizację projektów związanych z Polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami naszego kraju”.

Z kolei Krystian Jarubas (PSL) mówił podczas debaty w Sejmie, że „dbałość o Polaków przebywających poza granicami kraju jest obowiązkiem Polski”. „Należy tylko wyrazić nadzieję, że projektowane zmiany pozwolą na właściwą optykę, co do Polaków mieszkających na wschodniej, jak i zachodniej półkuli globu, z właściwym postawieniem akcentów, jeśli idzie o ich potrzeby” – stwierdził poseł PSL.

Głosowanie przeciw przyjęciu noweli zapowiadali natomiast posłowie PO oraz Nowoczesnej. Posłanka Platformy Anna Wasilewska, choć chwaliła część zapisów noweli, nie szczędziła krytyki, jeśli chodzi o kwestie związane ze współpracą Senatu z organizacjami pozarządowymi. „Obawy budzi procedura i przyznawanie przez Senat dotacji tym organizacjom” – stwierdziła Wasilewska.

Podobne wątpliwości wyrażała posłanka Nowoczesnej Joanna Augustynowska, która dodatkowo stwierdziła, że rząd przygotowując ustawę budżetową na 2016 r. zapisał przekazanie do dyspozycji Senatu 60,5 mln zł na opiekę nad Polonią „bez podstawy prawnej”.

Zgodnie z uchwaloną nowelą, Senat opiekę nad Polonią i Polakami za granicą realizować ma poprzez współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta będzie polegać na zlecaniu przez Senat realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu. Senat będzie mógł powierzyć wykonanie konkretnego zadania albo wesprzeć realizację danego zdania i udzielić dotacji finansowej.

PAP/RIRM

drukuj