fot. PAP

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

Sejm, podczas rozpoczynającego się dziś trzydniowego posiedzenia, zajmie się m.in. projektem autorstwa SLD który zakłada możliwość łączenia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta z mandatem senatora.

Autorzy projektu oceniają, że proponowana zmiana umożliwi przekształcenie izby „refleksji i zadumy” w „prężniej działający organ władzy ustawodawczej”.

PiS jest przeciwne temu projektowi – informuje poseł Marzena Machałek, która w Sejmie będzie dziś uzasadniać stanowisko klubu.

Konstytucjonaliści i inni eksperci wskazują, że łącznie tych dwóch mandatów (jeden samorządowy, a drugi związany z władzą ustawodawczą) jest niezgodne z konstytucją. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że w jednym tygodniu ktoś jest prezydentem, a w drugim jest senatorem i jak te funkcje łączyć? Jakość pracy będzie dalece niedoskonała. Wydaje się też niebrany pod uwagę zupełnie inny okręg wyborczy prezydenta miasta.  Można sobie wyobrazić, że prezydent Jeleniej Góry jest senatorem jeszcze innych miast czy gmin. Pytanie: czyje interesy i kiedy będzie reprezentował? – zauważa poseł.

Obecnie ustawa o samorządzie gminnym zakazuje łączenia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta z mandatem senatora i posła.

Sejm zdecyduje też dziś, czy odrzucić rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim, wdrażający unijne przepisy dot. m.in. rejestru statków rybackich, połowów morskich i podziału kwot połowowych.

O odrzucenie projektu w I czytaniu wnioskował PiS, który uważa, że projekt nie odpowiada na oczekiwania rybaków.

RIRM

drukuj