fot. PAP/Jakub Kamiński

Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu

W drugim dniu posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. projektem zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie, z którym od 2016 r. tysiąc złotych miesięcznie będą otrzymywać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które nie mogą skorzystać z urlopu. Do nowego świadczenia rodzicielskiego będą uprawnieni m.in. bezrobotni i studenci.

Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka) mają rodzice będący pracownikami – w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Również osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (czyli np. przedsiębiorcy sami opłacający składki oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jeśli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe) mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopom dla pracowników. Uprawnień takich nie mają bezrobotni, studenci, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy. Rządowy projekt nowelizacji zakłada, że od początku 2016 r. te osoby będą mieć prawo do świadczenia rodzicielskiego, będącego swoistym odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie ma być przyznawane niezależnie od dochodu rodziny.

Posłowie zajmą się także projektem ustawy o połączeniu nadzorowanych przez MON Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Według szacunków połączenie dwóch agencji przyniesie ok. 20 mln zł oszczędności rocznie. Posłowie rozpatrzą poprawki Senatu m.in. do nowego Prawa restrukturyzacyjnego, które ma pomóc w ratowaniu firm przed upadkiem. Wysłuchają także informacji rządu na temat działań na rzecz ochrony czytelnictwa w Polsce oraz możliwości szerokiego dostępu do książek na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poza dużymi miastami. Wnioskował o to klub PSL.


TV Trwam News/RIRM

drukuj