fot. twitter/Sejm

Sejm: Komisja Zdrowia zajmie się projektem zwiększającym nakłady na służbę zdrowia

Na rozpoczynającym się posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia odbędzie się pierwsze czytanie projektu zwiększającego nakłady na służbę zdrowia.  Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. W myśl przepisów wzrost środków do 6 proc. PKB miałaby nastąpić stopniowo do 2025 r.

Zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną domagają się także lekarze rezydenci. Przez blisko miesiąc prowadzili protest głodowy. Młodzi lekarze zbierają podpisy pod obywatelskim projektem zwiększającym finansowanie ochrony zdrowia do 6,8 proc PKB w ciągu trzech lat.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że skokowy wzrost może zachwiać finansami państwa.  Poseł PiS Joanna Kopcińska, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia, zwraca uwagę, że rząd PiS-u jako pierwszy proponuje ustawowy zapis dotyczący zwiększenia finansowania służby zdrowia.

– To naprawdę historyczny moment. Nie było czegoś takiego. Będziemy robić wszystko, żeby te nakłady były jak najwyższe i chcielibyśmy, żeby były w krótszym czasie, ale jeszcze raz powtarzam: to trzeba robić naprawdę odpowiedzialnie. Nad tym pracuje grupa specjalistów i to ta grupa specjalistów, przedstawicieli wielu resortów, w tym (albo przede wszystkim) Ministerstwa Finansów ma pokazać tempo dojścia do tych jak najwyższych nakładów – zaznacza Joanna Kopcińska.

Z raportów OECD wynika, że średnia wysokość środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia w krajach rozwiniętych gospodarczo to 6,7 proc PKB. W 2015 r. Polska zajęła w tym zestawieniu jedno z ostatnich miejsc, przeznaczając na zdrowie 4,5 proc. PKB. Za Polską ulokowały się: Litwa, Korea, Turcja, Łotwa oraz Meksyk.

RIRM

drukuj