Sejm: drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o KRS

W Sejmie odbędzie się dziś drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Propozycje przewidują m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców miałby wybrać Sejm.

Wczoraj sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka uchwaliła zaproponowaną w ostatnich dniach przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła poprawkę. Daje ona prawo zgłaszania do wyboru przez Sejm sędziów – kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa – przez środowiska prawnicze.

Odnosząc się do zarzutów opozycji poseł Bartłomiej Wróblewski podkreślił, że nowe przepisy uczynią procedurę wyboru sędziów bardziej transparentną, gdyż obecnie nie ma możliwości jej śledzenia.

Platforma Obywatelska przez osiem ostatnich lat usiłowała poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. To im się nie udało. Świadczą o tym badania opinii publicznej. W związku z tym może próba znalezienia innego sposobu i diagnoza związana z tym, dlaczego obecnie wymiar sprawiedliwości źle funkcjonuje, prowadzi nas do wniosku, że proces dotyczący powoływania awansów sędziów musi wyglądać inaczej. Propozycja złożona w projekcie, w tym aspekcie bez wątpienia mieści się w konstytucyjnych regulacjach, dlatego że Konstytucja RP nie rozstrzyga, kto wybiera tych 15 sędziów – członków KRS – powiedział Bartłomiej Wróblewski.

W Sejmie odbędzie się dziś także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zmienia on m.in. model powoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych „w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk”.

Zarówno ustawa o KRS, jak i o ustroju sądów powszechnych jest mocno krytykowana przez totalną opozycję oraz część środowisk prawniczych.

RIRM

drukuj