fot. TV Trwam News

Sędziowie katowickiej apelacji: Skład nowej KRS jest niezgodny z konstytucją

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej podjęło uchwałę, w której stwierdza, że skład nowej KRS jest niezgodny z konstytucją. Zgromadzenie zarzuca, że zasiadające w niej osoby reprezentują polityków partii rządzącej.

Uchwałę w sprawie działań obecnej KRS i sposobu wyboru przez nią kandydatów do Sądu Najwyższego Zgromadzenie podjęło „w trosce o konstytucyjny ład Rzeczypospolitej Polskiej oraz o niezależność sądów i niezawisłość sędziów”.

„Skład osobowy obecnej KRS ukształtowany został niezgodnie z Konstytucją RP, a nadto zasiadające w niej osoby, choć wykonują zawód sędziowski, reprezentują nie środowisko sędziowskie, a wybierających je polityków partii rządzącej” – podkreślono w uchwale.

Do uchwały odniósł się wicemarszałek Senatu Adam Bielan

– Jedynym ciałem, które jest uprawnione do oceny, czy jakaś ustawa jest konstytucyjna czy nie jest TK i sędziowie sądu apelacyjnego powinni o tym wiedzieć. Widać wyraźnie, że grupa, która trzyma władzę w polskim wymiarze sprawiedliwości, trzyma się jej bardzo mocno i opiera się jakimkolwiek reformom. Tylko TK jest w stanie określić, czy jakaś ustawa jest konstytucyjna czy nie – powiedział.

Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał wykonanie uchwał KRS w sprawie powołania sędziów SN do Izb – Cywilnej i Kontroli Nadzwyczajnej.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj