Schetyna przedstawił założenia polityki zagranicznej w 2015 r.

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna przedstawił w Sejmie założenia polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku. Kwestią kluczową dla przyszłości Polski i Europy jest dzisiaj zapewnienie bezpieczeństwa powiedział.

Schetyna zaznaczył, że Polska dąży do tego, korzystając ze wszystkich dostępnych instrumentów, z których najważniejszym jest NATO.

– Naszym najważniejszym celem pozostaje wzmocnienie wschodniej flanki NATO, m.in. poprzez pełną realizację uzgodnionego podczas szczytu NATO w Newport planu gotowości Sojuszu. Zadania realizowane obecnie zmierzają przede wszystkim do poprawy efektywności struktur dowodzenia, zwiększenia liczebności sił odpowiedzi NATO, stworzenia sił natychmiastowego reagowania. Chodzi także o poprawę zdolności sił zbrojnych państw sojuszniczych do współdziałania w warunkach kryzysowych, a także wojennych. Służą temu wspólne ćwiczenia oraz rozwój infrastruktury niezbędnej do realizacji planów na wypadek wojny – powiedział minister Schetyna.

Szef MSZ zwrócił także uwagę na ochłodzenie naszych stosunków z Rosją. Odniósł się też do radykalizmu islamskiego; przypomniał o zamachu na Polaków w Tunezji. Zaznaczył, że zagrożenie ze strony fundamentalistów dotyczy również bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej.

Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że recepta na zagrożenia, jaką proponuje Grzegorz Schetyna, jest niedostateczna.

– Powinniśmy domagać się jednak większych gwarancji od NATO, powinniśmy zabiegać o odbudowę naszego regionu, solidarności w tym regionie. Powinniśmy być liderem, rzecznikiem tego regionu, zaproponować większy program współpracy z Ukrainą wykorzystując pieniądze NATO-wskie i europejskie. Powinniśmy wreszcie upomnieć się na arenie międzynarodowej o śledztwo smoleńskie. Tego wszystkiego mi zabrakło, a to są rzeczy do zrealizowania na najbliższe pół roku – zauważył poseł.

Prezydent Bronisław Komorowski po przemówieniu Grzegorza Schetyny w Sejmie powiedział, że uzupełniłby je o kwestie związane z bezpieczeństwem Polski i flanką wschodnią NATO. Za zasadne uznał, że szef MSZ położył mocny akcent na aktywność Polski poza UE.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj