Samorząd Studentów UW promuje homoseksualizm

Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczył kilkanaście tysięcy złotych na wsparcie i promowanie homoseksualnej propagandy – ujawnił jeden z portali internetowych.

Od 23 marca ub.r. samorząd przeznaczył aż 16 130 zł na spotkania dotyczące m.in. tematyki gender – podaje portal.

W spotkaniach uczestniczyli aktywiści i działacze środowisk homoseksualnych z Polski i Europy. Samorząd UW organizował, dotował konferencje, badania i projekcje filmów promujących homoseksualizm i ideologię gender.  Tymczasem w studenckim budżecie brakuje środków na wiele inicjatyw proponowanych przez studentów. Wydawane są środki, które mogłyby wesprzeć biedniejszych studentów.

Prof. Krystyna Pawłowicz, która przez wiele lat wykładała na UW, mówiła, że w taki sposób dyskryminuje się studentów, którzy sprzeciwiają się propagandzie homoseksualnej.

– Jest to ogromne nadużycie wobec pozostałej części studentów, dlatego że samorząd to nie jest żadna organizacja, tylko są to osoby, które reprezentują wszystkich studentów. Podejrzewam, że gdyby zrobić badania, to wśród studentów jest pewnie większość, która sprzeciwia się popularyzacji tego rodzajów poglądów. Wydaje się, że osoby, które zostały wybrane do samorządu dokonują nadużycia i sprzecznie rozdysponowują środki. Powszechne badania w Polsce wykazują że 70-60 proc. ludzi jest przeciwko związkom homoseksualnym i wcale nie popiera homoseksualizmu, różnych zboczeń obyczajowych oraz seksualnych – zwróciła uwagę poseł Krystyna Pawłowicz.

Finansowanie konferencji o mianie naukowym, nie może być przedstawianiem tylko jednej strony; w tym przypadku promocji homoseksualizmu i ideologii gender. Studenci powinni mieć realny wpływ na to gdzie są wydawane środki, a władze uczelni muszą dbać o rzetelne dochodzenie do prawdy w każdej dziedzinie – dodaje profesor.

– Myślę że tutaj studenci powinni się zainteresować, uaktywnić. Jeżeli zaprasza się tylko jedną stronę – czyli osoby, które reklamują, popierają „system homo” – to nie ma to nic wspólnego z szukaniem prawdy – stwierdziła poseł Krystyna Pawłowicz.

RIRM

drukuj