S. Żaryn: Spodziewamy się prób złagodzenia zapisów ustawy o jawności życia publicznego

Spodziewamy się pewnych prób złagodzenia ustawy o jawności życia publicznego – mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn. Dodał, że „ma świadomość, iż najdotkliwiej ustawę odczują ci, którzy obecnie zarządzają majątkiem publicznym”.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego przedstawił w poniedziałek minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik. Projekt zakłada wzmocnienie przejrzystości państwa, poprzez m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych.

Wszystkie oświadczenia będą jawne i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, poza oświadczeniami funkcjonariuszy służb. Rozszerzeniu ulegnie katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Przewiduje też obowiązek przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w jednostkach sektora publicznego oraz w co najmniej średnich przedsiębiorstwach.

„Mamy świadomość, że jest to ustawa, która nakłada obowiązki głównie na osoby, które w chwili obecnej pełnią funkcje publiczne i wzięły na siebie ciężar odpowiedzialności za kierowanie najważniejszymi urzędami w Polsce” – powiedział dzisiaj Stanisław Żaryn w telewizji wPolsce.pl.

„Domyślam się, że ta grupa osób, która zarządza w chwili obecnej majątkiem publicznym może najdotkliwiej odczuć te przepisy” – podkreślił.

„Nie zwalnia nas to z realizacji głównego celu, jaki przyświeca tej ustawie: chcemy zrobić duży krok na rzecz większej jawności państwa polskiego, a także zwiększyć ochronę antykorupcyjną” – zapowiedział rzecznik.

Zaznaczył, że ustawa zakłada wzrost jawności „właśnie w celach zwiększenia kontroli społecznej i instytucjonalnej, nad wydawaniem majątku publicznego i jawności w przepisach sprawozdawania osób publicznych z tego, co robią”.

Stanisław Żaryn przypomniał, że został uruchomiony proces konsultacji społecznych nad projektem oraz, że 6 listopada odbędzie spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z „wszystkimi, którzy będą chcieli rozmawiać o tej ustawie”.

„Jesteśmy otwarci na wszelkie dobre propozycje i również krytyczne uwagi” – podkreślił.

Pytany, czy nie obawia się o naciski lobbystów, którzy mogą starać się złagodzić ustawę, Stanisław Żaryn odparł: „Spodziewamy się pewnych prób łagodzenia, czy zmian”.

„Będziemy oceniali, na ile propozycje zmian są po to, by wzmocnić ustawę, a na ile ją osłabić” – zapowiedział.

Stanisław Żaryn przypomniał, że projekt powstał pod auspicjami ministra Mariusza Kamińskiego, a jego zapisy były konsultowane oraz zapowiadane jeszcze w kampanii wyborczej „całej formacji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości”.

Resorty mają czas do 2 listopada, by przedstawić swoje opinie o przepisach, które mają wzmocnić transparentność państwa. Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. 6 listopada odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi ws. projektu ustawy o jawności życia publicznego.

PAP/RIRM

drukuj