S. Żaryn: Sąd oddalił skargi Wojtunika

Sąd oddalił skargi byłego szefa CBA Pawła Wojtunika na decyzje o cofnięciu mu dostępu do informacji niejawnych – poinformował w piątek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wojtunik może się od wyroku odwołać do NSA.

„19 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał cztery wyroki oddalające skargi Pana Pawła Wojtunika na decyzje Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie cofnięcia mu poświadczeń bezpieczeństwa osobowego. Rozstrzygnięcie sądu oznacza, że w mocy pozostają decyzje Organu I i II instancji, które oznaczają utratę przez Pawła Wojtunika dostępu do informacji niejawnych” – napisał Stanisław Żaryn w przesłanym PAP komunikacie.

W listopadzie 2015 szef ABW cofnął Wojtunikowi krajowe i międzynarodowe poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, co oznaczało brak dostępu do informacji niejawnych. ABW uznała, że Wojtunik „nie daje rękojmi zachowania tajemnicy”, uzasadniając, że powodem odmowy przyznania poświadczeń są toczące się przeciwko b. szefowi CBA śledztwa i możliwość postawienia mu w nich zarzutów. Agencja zarzuciła też Wojtunikowi, że ujawnił ówczesnemu szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu, że CBA zatrzyma jedną z jego podwładnych.

Paweł Wojtunik odwołał się od tej decyzji do premiera.

„Absolutnie nie czuję się winny jakiegokolwiek złamania ustawy o ochronie informacji niejawnych, a działania traktuję, jako niezasłużone napiętnowanie i odwet” – mówił PAP w styczniu 2017 r. Zaznaczył, że nie ma złudzeń i nie liczy na pozytywną decyzję w procedurze odwoławczej do premiera w swojej sprawie, traktując odwołanie jako krok na drodze do postępowania sądowego.

W maju 2017 r. minister koordynator służb specjalnych, działając w imieniu premiera, jako organ drugiej instancji utrzymał w mocy decyzje szefa ABW.

Jako podstawę minister podał uzasadnione wątpliwości dotyczących niewłaściwego postępowania z informacjami niejawnymi, „jeżeli stwarzało to realne zagrożenie ich nieuprawnionym ujawnieniem i nie miało charakteru incydentalnego”. Od tej decyzji Wojtunik odwołał się do sądu WSA, który oddalił skargę.

Od wyroku WSA Wojtunik, który był szefem CBA od końca 2009 do listopada 2015 r., może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PAP/RIRM

drukuj