„S” chce gwarancji trwałości zatrudnienia pracowników Sądu Najwyższego

NSZZ „Solidarność” apeluje o uwzględnienie gwarancji trwałości zatrudnienia pracowników Sądu Najwyższego. Chodzi o zapisy przygotowywanych przez Kancelarię Prezydenta ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. 

W tej sprawie w ramach konsultacji społecznych przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda skierował list do prezydenta RP Andrzeja Dudy. W piśmie szef związku stwierdził, że wygaszanie stosunków pracy wobec pracowników, w tym wypadku SN, to bardzo zła praktyka, która nie powinna mieć miejsca.

„Solidarność” podkreśla, że to Kodeks pracy powinien prawnie regulować sytuację pracownika, któremu w trakcie stosunku pracy zmienia się status pracodawcy.

Sądy to nie tylko sędziowie, ale również technicy i administracja, podczas zmian trzeba to rozróżnić –  tłumaczy Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ „Solidarność”.

– W liście do pana prezydenta zwracamy uwagę, po pierwsze, że są pracownicy, którzy nie są sędziami. Po drugie, nie powinni być brani „pod jeden sznurek” i jedne zasady razem z sędziami, ale powinni być traktowani jak normalni pracownicy, którym w trakcie stosunku pracy zmienia się status pracodawcy. Wszystkie ich uprawnienia, przepisy funkcjonujące w firmie – jak regulaminy pracy, wynagradzania czy premiowania – powinny zostać zachowane przynajmniej przez ten rok, jak mówi art. 23 Kodeksu pracy, który gwarantuje pracownikowi zachowanie wszystkich uprawnień, jakie miał do tej pory co najmniej przez rok. To jest istota tego wniosku – wskazuje Marek Lewandowski.

Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa mamy poznać 25. września. Wczoraj odbyły się konsultacje z przedstawicielami klubów parlamentarnych.

RIRM

drukuj