fot. twitter.com/RzecznikMSP

Rzecznik MŚP: Z działań pomocowych banków mogą skorzystać wszyscy kredytobiorcy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawił informacje Związku Banków Polskich mówiące o dostępności od marca 2020 r. odroczeń spłaty kredytów oraz kontynuowaniu akcji kredytowej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw – poinformował Biuro Rzecznika w piątek w komunikacie.

Rzecznik MŚP poinformował, że w kwietniu skierował pismo do Prezesa ZBP z prośbą o skierowanie wytycznych do banków w zakresie usprawnienia realizacji wniosków o odroczenie spłaty kredytów przez przedsiębiorców, a także niewstrzymywanie akcji kredytowej w stosunku do przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową, celem wsparcia sektora MŚP, w sposób szczególny dotkniętego konsekwencjami wprowadzonego stanu epidemii.

„W stanowisku z 17 lipca 2020 r., prezes Związku Banków Polskich wskazał, że w celu odpowiedzi na pytania i sugestie Rzecznika MŚP, skierował do banków informację o zaniepokojeniu przedmiotową problematyką Rzecznika MŚP i specjalne zapytanie o stan akcji kredytowej, na które odpowiedziało 21 banków: 12 banków komercyjnych oraz 9 banków reprezentujących bankowość spółdzielczą” – czytamy.

Rzecznik podał, że ZBP potwierdził w imieniu banków kontynuację akcji kredytowej także w okresie pandemii COVID-19, „chociaż banki podnoszą powstałe szczególne utrudnienia w tym okresie oraz znaczne pogorszenie standingu finansowego wielu już obsługiwanych klientów i podmiotów zainteresowanych finansowaniem kredytowym”.

W odpowiedzi na pismo Rzecznika ZBP wskazał, że pierwsze działania w zakresie usprawnienia realizacji wniosków o odroczenie spłat kredytów banki podjęły już w marcu 2020 r., zaś 19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”, które obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r. Wedle Związku od 8 czerwca 2020 r. sektor bankowy oferuje wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w tym stanowisku – z działań pomocowych mogą skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnioną wskazane wymagania i złożą wniosek.

„Banki potwierdzają kontynuację finansowania klientów posiadających zdolność kredytową, w tym z sektora infrastruktury. Żaden z banków nie poinformował ZBP o systemowym wyłączeniu takiej branży z polityki kredytowej, jednak w przyszłości możliwe jest ograniczenie akcji kredytowej w tym obszarze kredytowym z uwagi na rosnące od co najmniej 2018 r. ryzyko kredytowe i ubezpieczeniowe inwestycji infrastrukturalnych, a także brak publicznych instrumentów regwarancyjnych” – czytamy w komunikacie Rzecznika.

„Ponadto Prezes ZBP poinformował, że w sytuacji powzięcia informacji o działaniach banku niezgodnych z prawem należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia do uprawnionych organów, po wcześniejszej próbie wyjaśnienia sprawy bezpośrednio z danym bankiem” – dodano.

PAP

drukuj