Rząd tworzy plan prywatyzacji

Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ministrowie wysłuchają informacji o realizacji planu prywatyzacji na lata 2012-2013. Rada Ministrów zajmie się też m.in. założeniami do projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Rząd przyjął plan prywatyzacji przedłożony przez ministra skarbu w marcu. Minister planował całkowite pozbycie się udziałów w 85 proc. nadzorowanych przez siebie spółkach. W pozostałych 15 proc. spółek o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne. Dotyczy to m.in. firm sektora energetycznego, finansowego i obronnego. Z planu na lata 2012-13 opublikowanego przez resort skarbu wynika, że działania prywatyzacyjne będą dotyczyć 279 spółek nadzorowanych przez ministra skarbu, 15 nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, 4 nadzorowanych przez ministra gospodarki oraz 2 nadzorowanych przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. W latach 2012-13 przychody z prywatyzacji mają wynieść ok. 15 mld zł.

Rząd zajmie się też projektem założeń do projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej. Proponowane rozwiązania regulują m.in. szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami Unii Europejskiej.

Kolejny punktem posiedzenia będzie projekt założeń do projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych.

Ministrowie rozpatrzą też projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Projekt ma na celu zmianę systemu kar za naruszenie zakazu karmienia zwierząt mączkami mięsno-kostnymi – poprzez zastąpienie obecnie obowiązujących przepisów karnych, obejmujących kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do 1 roku – karami pieniężnymi, wymierzanymi w trybie administracyjnym.

Przyjęte ma zostać także stanowisko wobec komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody. Projekt uściśla grupy podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania z wpływów z opłat pobieranych za wstęp do parków narodowych.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy Kodeks morski.

drukuj

Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl