Rząd przyjął projekt ustawy dot. „Rodziny 500 plus”

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dziś projekt ustawy wprowadzającej program „Rodzina 500 plus”. Przewodniczący komitetu Henryk Kowalczyk wyraził nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu zostanie on przyjęty i skierowany do prac w Sejmie.

Zapewnił także, że środki finansowe na realizację programu są zabezpieczone. W ten sposób odniósł się do uwag resortu finansów do projektu ustawy. Ministerstwo zwróciło uwagę na niezgodność kwoty planowanych wydatków z kwotą zaplanowaną w budżecie.

– Różnica zostanie poprawiona. Tu chodziło o zsumowanie, ponieważ środki finansowe są zabezpieczone w części budżetowej, w rezerwie celowej – 1 mld 700 mln – oraz w budżetach wojewodów. Stąd to małe nieporozumienie. To zostanie poprawione. Nie wpływa to w żaden sposób na treść ustawy, na budżet. W tym względzie będzie tylko poprawiona ocena skutków regulacji. To jest drobny mankament – podkreślił Henryk Kowalczyk.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk zapewnił, że nabór wniosków o świadczenia ruszy pierwszego kwietnia.

Odniósł się także do pojawiających się informacji, jakoby samorządowcy nie zdążyli się przygotować do wypłaty 500 zł.

Podsekretarz tłumaczył, że samorządy mają już instrumentarium do wypłaty tego rodzaju świadczenia, a także dostają na to dodatkowe pieniądze.

– Zobowiązaliśmy się też publicznie, że przeprowadzimy – jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – szkolenia we wszystkich województwach. Nasi pracownicy będą prowadzić szkolenia samorządowców po to, żeby ten program sprawnie przeprowadzić planujemy je na marzec. Tam będą nasi eksperci zarówno z departamentu polityki rodzinne, jak i z departamentu informatyki. Ustawa przewiduje, że w pierwszym okresie, kiedy składane są wnioski, mają na to trzy miesiące. Jeżeli złożą ten wniosek nawet w trzecim miesiącu, następuje wyrównanie od pierwszego kwietnia. Stąd można się spodziewać, że część osób nie pójdzie od razu, żeby ten wniosek złożyć – mówił Bartosz Marczuk.

Wiceminister powiedział również, że uwzględniono uwagi dotyczące ewentualnego marnotrawienia pieniędzy. W uzasadnionych przypadkach gminy będą więc mogły udzielać pomocy w formie rzeczowej lub wykupienia usług.

Program „Rodzina 500 plus” zakłada przekazywanie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do 18 roku życia dziecka. Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko. Środki nie będą opodatkowane.

RIRM

drukuj